Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om fjärrvärme och energiinfrastruktur

Gunnar Hökmark har denna vecka fått stöd för sitt krav på att öppna upp fjärrvärmemarknaden för konkurrens. När Europaparlamentets industriutskott denna vecka röstade om rapporten ”Prioriteringar för energiinfrastruktur för 2020 och framåt” fick Gunnar Hökmark igenom ett antal andra ändringsförslag som bl.a betonar att:  

– Hinder för konkurrens och en marknadsstyrd utveckling av alla energiinfrastrukturer, inklusive fjärrvärme och kylnätverk, måste undanröjas.

– Utbyggnad av ny infrastruktur måste syfta till att öka konkurrensen och försörjningstryggheten. Länder och regioner som idag är beroende av en leverantör måste få tillgång till fler leverantörer.

– Marknadsbaserade verktyg och principen att användaren betalar måste fortsatt utgöra grunden för finansiering av energiinfrastruktur. Utdragna tillståndsförfaranden och brist på metoder för kostnadsallokering är stora hinder för att utveckla infrastrukturprojekt.

– Det tredje energipaketet omfattar de viktigaste verktygen som behövs för infrastrukturutveckling. Det är av stor betydelse att denna lagstiftning implementeras fullt ut i Medlemsstaterna.

EU – Kommissionen kommer under hösten att presentera konkret lagstiftning inom energiinfrastruktur området. Frågan kommer då återigen att behandlas av Europaparlamentets industriutskott.