Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om EU:s inre marknad för energi

  • av

I Europaparlamentets industriutskott presenterade Gunnar Hökmark idag sina förslag kring hur EU:s inre marknad för energi bör utvecklas och förbättras. Några av hans ändringsförslag till denna resolution betonar:

Vi måste fortsätta att öppna upp och liberalisera Europas energimarknader för att öka konkurrensen och sänka energikostnaderna för den enskilda konsumenten.

Vi måste säkerställa enhetliga spelregler med samma tillträdesvillkor för alla marknadsaktörer. Det är bra att EU Kommissionen nu beslutat att undersöka huruvida ryska Gazprom bryter mot EU:s konkurrensregler.  

EU:s medlemsstater måste fullt ut genomföra befintlig energilagstiftning. Enbart länder som genomfört redan beslutade EU regler på nationell nivå, i synnerhet tredje energipaketet, ska få tillgång till EU finansiering för till exempel utbyggnad av energiinfrastruktur.

Marknadsmekanismer, konkurrens och prissignaler är en förutsättning för att långsiktigt öka energieffektiviteten.

Hinder för konkurrens och en marknadsstyrd utveckling av alla energiinfrastrukturer, inklusive fjärrvärme och kylnätverk, måste undanröjas.