Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark om EU2020

För att förverkliga de ambitiösa politiska målsättningarna för Europas utveckling fram till 2020 som Europakommissionen idag presenterat måste EU fokusera på reformer som stimulerar stabil ekonomisk tillväxt. Det säger Gunnar Hökmark (M), vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, med anledning av att Kommissionen idag presenterade sitt förslag till en ny 10 årig ekonomisk strategi för Europa, EU 2020.

– För att Europa inte ska fortsätta att halka efter Kina och Indien krävs att tomma ord nu byts mot konkret politisk handling.

  – Fullbordandet av EU:s inre marknad så att varor, tjänster och investeringskapital rör sig ännu smidigare över gränserna är tillsammans med stabila offentliga finanser, avreglering och ökad konkurrens, avgörande för att EU2020 strategin skall lyckas, säger Gunnar Hökmark.