Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som han kommer söka stöd för.

Gunnar Hökmark föreslår:

  • Att Kommissionen måste säkerställa att medlemsländerna följer reglerna i Stabilitets- och tillväxtpakten,
  • Att medlemsländerna bättre behöver prioritera i sina nationella budgetar så att de viktigaste utgifterna kommer först och att det fortfarande finns möjlighet att bygga upp buffertar för sämre tider,
  • Att det genomförs en översyn av utgifter på EU-nivå och på nationell nivå för att få en överblick över vilka offentliga utgifter som kan prioriteras bort,
  • Att nödvändiga strukturrefomer genomförs i medlemsländerna så att tillväxten och konkurrenskraften kan stärkas,
  • Att det behövs skattesänkningar i EU för att locka fler investeringar till Europa.

Förslagen kommer att diskuteras och röstas i Europaparlamentet under hösten.