Gunnar Hökmark kritisk till Kommissionens förslag om EMU-samarbetet

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att fördjupa och stärka EMU-samarbetet. Förslagen innebär dels att det inrättas en Europeisk monetär fond, likt IMF, att det inrättas en finansminister för Eurozonen som samt att det skapas en egen budget för Eurozonen.

”Det är bra att det presenteras förslag för att stärka Eurozonen. Tyvärr kommer de förslag som har presenterats dock inte att stärka samarbetet. Istället för att fokusera på en bättre övervakning och uppföljning av stabilitetspakten, som är avgörande för medlemsstaternas budgetkapacitet föreslår Kommissionen nya fonder för att hantera medlemsstater som inte följer reglerna. Det är bra att ta upp en diskussion om den Europeiska stabiliseringsmekanismen kan bli backstop till Bankunionen men den bör inte användas som ett alibi för medlemsstater att inte följa stabilitetspaktens regler”, säger Gunnar Hökmark.

”Tanken på en finansminister bygger på en sammanblandning av Kommissionens roll och medlemsstaternas arbete i rådet. Det skapar mer centralism än att utnyttja den maktbalans som är nyckeln till EUs framgångar. Det är i så fall bättre med en heltidsordförande för eurozonen i den mån det behövs”, fortsätter Gunnar Hökmark.

”Allra viktigast för att fördjupa det monetära samarbetet är att genomföra reformer och efterleva budgetreglerna för att därmed på ett bättre sätt att hantera ekonomiska problem och bygga stabilitet och trovärdighet. Följer medlemsländerna stabilitetspakten och bygger upp buffertar för att klara ekonomiska kriser behövs inga nya fonder eller eurozon-budgetar”, avslutar Gunnar Hökmark