Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: I dag närmare en europeisk telekommarknad utan roamingavgifter

– Det är ett viktigt steg mot en europeisk telekommarknad men det är bara ett av många fler som måste följa. Det säger moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark i Europaparlamentet med anledning av dagens debatt och beslut i Europaparlamentet om en europeisk telemarknad.

– Vi behöver utveckla kapaciteten för att lämna diskussionen om nätneutralitet bakom oss. De som i dag är emot varje trafikstyrning är emot framväxten av de tjänster som förutsätter en viss kvalitet och motverkar användarnas möjligheter att få tillgång till dem. Det handlar om allt från film- och TV-tjänster till medicinska tjänster, eller datastöd i trafiken. Internet ska utvecklas genom öppenhet för användare och tjänsteleverantörer, inte genom att blockera för nya tjänster. Det är inte nät neutralitet utan anti-net, säger Gunnar Hökmark.

– Det är bra att vi i detta förslag nu skapar ramar för bättre överenskommelser och samarbete mellan nationella teleoperatörer och det kommer att lägga en grund för en utveckling som ger oss europeiska nät, men det kommer också kräva ytterligare lagstiftning för att uppnå en europeisk telemarknad istället för de nationella telemarknader vi har idag, säger Gunnar Hökmark.

– I nästa steg måste vi på europeisk nivå avdela större frekvensutrymme för mobilt internet. Det är avgörande för att Europa ska ha världens bästa kapacitet och högsta hastigheter vilket i sig är en förutsättning för att vi ska kunna vara ledande när det gäller utvecklingen av tjänster och en digital marknad som omfattar hela EU, säger Gunnar Hökmark

Presskontakt:
Emilie Wiklund
0703656669