Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark har utsetts till ordförande för EPP:s arbetsgrupp om ekonomisk politik

EPP loggoGunnar Hökmark har utsetts till ordförande för EPP:s arbetsgrupp om ekonomisk politik. EPP är det dominerande europeiska politiska parti i vilket de svenska moderaterna och kristdemokraterna är medlemmar. Arbetsgruppen skall utveckla en europeisk politisk plattform för vägen ut ur krisen och in i ett dynamiskt och växande Europa. I arbetet ingår att forma en strategi ut ur dagens budgetunderskott samt en tillväxtstrategi med sikte på 2020. Arbetsgruppen, som består av ledande företrädare från medlemspartierna, skall kontinuerligt följa och lägga förslag till medlemspartierna och till EPP-finansministrarnas möten. Gruppen skall också ta fram ett ekonomiskt politiskt program som även omfattar arbetsmarknads- och näringspolitik till EPP:s kongress.

Av de 27 kommissionärerna i den nya EU-kommissionen kommer 13 från EPP-partier. Gunnar Hökmark är också vice ordförande i EPP-gruppen i Europaparlamentet.