Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Grönt ljus för EU:s nya forskningsprogram

  • av

– Jag välkomnar att min linje om att forskningsprogrammet ska syfta till excellens och inte urholkas av regionala satsningar har fått ett brett stöd i Parlamentet. Den kraftiga ökningen av EU:s forskningsbudget skapar förutsättningar för att EU med Sverige i täten kan ta upp kampen om att bli en ledande forskningskontinent. Viktiga satsningar på forskningsexcellens inom till exempel Europeiska forskningsrådet och Marie-Curie programmet borgar för ett fortsatt starkt svensk deltagande där de djärvaste idéerna kombineras med hög vetenskaplig kvalité, understryker Gunnar Hökmark.

– Dagens beslut skapar även enklare, tydligare och enhetligare regler vilket gör att forskare kan ägna sig mer åt forskning och mindre åt krånglig EU-administration, säger Gunnar Hökmark.

– Att EU:s strukturfonder nu i större utsträckning kan användas för att finansiera kunskapsbyggande och forskningsinfrastruktur innebär att vi uppmuntrar tillväxtgenererande områden istället för att cementera föråldrade strukturer, avslutar Gunnar Hökmark.