Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering

  • av

Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet i Europaparlamentet, har lämnat in ändringsförslag till en rapport om implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Eftersom direktivet från 2012 innebär onödig byråkrati och detaljreglering föreslår Gunnar Hökmark ökad flexibilitet och smartare och enklare regleringar. Bland annat föreslås att EU- kommissionen bör analysera direktivet i sin helhet och återkomma med en studie på hur samma mål om energieffektivisering kan uppnås med minimal lagstiftning och administrativ påverkan på offentlig och privat sektor.

Nedan ett urval av Gunnar Hökmarks ändringsförslag till rapporten ”Implementation report on the Energy Efficiency Directive” (fet stil betyder Gunnar Hökmarks tillägg och ändringar).

  • 1 a. Calls on the Commission to review the Energy Efficiency Directive with the aim of reducing the administrative burden for businesses, cutting red tape and to make simplification the top priority for any new legislation, thereby securing the focus on energy efficiency without overregulation hindering its improvement and development; furthermore, calls on the Commission to carry out a study on how the energy efficiency targets can be achieved by keeping legislation and the administrative burden for the public and private sector at a minimum;
  • Strongly criticises the 2 000 or so energy reporting obligations imposed on businesses, consumers and public authorities which limits the potential for growth and innovation; regrets that it is ultimately electricity consumers who bear the consequences of an overly complex reporting system;
  • 11 a. Is concerned about overlapping EU legislation and its negative effects on European businesses, innovation and jobs; calls on the Commission to make simplicity and flexibility the watchwords of any new legislation on energy efficiency;

Ändringsförslagen kommer att diskuteras i slutet av april och i maj behandlas rapporten i utskottet. Datumet för behandling i plenum är satt till 4 juli.

Energieffektiviseringsdirektivet i sin helhet, som trädde i kraft i december 2012 kan ni läsa här.

För kontakt:

Emilie Wiklund

0703656669