Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark får stöd för ambitiös bredbandsstrategi

  • av

Blockering av lagliga tjänster ska inte vara möjligt via telekomnät som finansierats av Connecting Europe Facility. Det är ett av de ändringsförslag som Gunnar Hökmark fått igenom när Industriutskottet i veckan antog en rapport om EU:s bredbandssatsningar. Bland förslagen som Gunnar Hökmark fått stöd för kan noteras:

– Projekt som tar del av EU medel för bredbandssatsningar bör leverera hastigheter på minst 100 Mbps till landsbygdsområden och 1 Gbps till stadsområden/områden med hög befolkningstäthet. 

– Privata investeringar bör vara den främsta drivkraften medan offentliga investeringar enbart ska användas där det saknas kommersiella incitament för att investera.

Den digitala agendans mål för 2020 bör ses över och syfta till att Europa ska ha världens högsta bredbandshastighet genom att alla EU-medborgare senast 2020 har tillgång till 100 Mbps och hälften av hushållen har tillgång till 1 Gbits eller mer.

– Offentligt stöd till bredband bör endast gå till infrastruktur som är öppen för konkurrens. Endast nät som är öppna för konkurrens kan leverera konkurrenskraftiga tjänster och innovation för konsumenter och företag till rimliga priser.

Internets öppna karaktär måste stödjas och blockering av lagliga tjänster ska inte vara möjligt via telekomnät som finansierats av Connecting Europe Facility.

Europaparlamentet kommer nu att inleda förhandlingar med Ministerrådet innan slutgiltigt beslut fattas under 2013. Exakt hur mycket pengar som ska avsättas för bredbandsinvesteringar kommer att avgöras inom ramen för diskussionerna kring EU:s långtidsbudget.