Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: Europa måste ta ledningen för introduktionen av 5G

Europa måste ta ledningen för introduktionen av 5G, den femte generationens mobila telefoni. Den handlar om hela vårt samhälles utveckling och konkurrenskraft. Därför är det nu avgörande att inom hela EU så snabbt som möjligt frigöra spektrum i det så kallade 700MHz bandet.

Varje försening innebär förlorad konkurrenskraft, förlorade investeringar och förlorade jobb. Det är en social och en ekonomisk utmaning att binda samman hela EU i en teknologi som gör att Europa kan leda den digitala utvecklingen.

Det sa moderaternas Gunnar Hökmark när han på onsdagen i Europaparlamentets industriutskott inledde debatten om en koordinerad öppning av 700Mhz bandet i hela EU.

Runt om i världen kommer 5G förändra industri, marknader och tjänster samtidigt som nya produkter, modern distribution och nya marknader växer fram. I den amerikanska ekonomin kommer de första lanseringarna av 5G 2017, så också i Sydkorea och i Japan med målen om full tillgänglighet 2020. Samma gäller i Kina.

Det ligger i varje medlemslands intresse att Europa inte hamnar efter i denna utveckling utan istället kan ta ledningen. Därför bör nu 700Mhz bandet så snabbt som möjligt frigöras för räckvidd och uppkoppling som når hela vårt samhälle, sa Hökmark.