Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: EU bör nu starta de faktiska förhandlingarna med Serbien

– Europeiska unionen bör nu starta de faktiska förhandlingarna med Serbien, det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i Belgrad i samband med ett möte mellan Europaparlamentets delegation för medlemsförhandlingarna och det serbiska parlamentets EU-grupp.

– Det är i Europas intresse att Serbien genom reformer blir ett land som kan bli medlem i EU. Reformer som motverkar korruption, kamp mot organiserad brottslighet, ett oberoende rättssystem och en fungerande marknadsekonomi kan göra Serbien till en stabil och pålitlig granne till länderna på Västra Balkan. Det är också en reformpolitik med sikte på medlemskap i EU som kan ge Serbien kraft att stå emot rysk påtryckningspolitik.

– Risken med ett passivt EU i medlemsförhandlingarna med Serbien ökar utrymmet för dem som hellre vill se en återgång till gamla strukturer och öppnar upp för en rysk påverkanspolitik. Det ligger i hela Europas intresse att detta inte blir fallet, säger Gunnar Hökmark.