Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark ”Dynamiska hot kräver dynamiska lösningar”

  • av

Cybersäkerhet handlar om balansen mellan säkerhet och effektivitet för att uppnå ekonomisk tillväxt. Det talade Gunnar Hökmark om på seminarium i Bryssel om Cybersäkerhet.

Gunnar Hökmark påtalade att cybersäkerhet är så mycket mer än säkerhet på nätet. I dagens digitaliserade värld där informationssystem och nätverk bär upp samhällsviktiga funktioner är cybersäkerhet i stället likställt med samhällssäkerhet. Av denna logik följer också att beslut rörande s.k cybersäkerhet inte nödvändigtvis måste fattas på enbart en nivå, utan på den nivå där effektivitet bäst uppnås. I vissa fall ger lagstiftning på EU-nivå bäst utfall, i andra fall är det hos medlemsstaterna som dessa hot bäst adresseras. Men lika viktigt är att erkänna företagens och branschens egna roll för att skapa stabila och säkra system.

”Dynamiska hot kräver dynamiska lösningar.”

I denna digitala värld är det därför viktigt att samhällskritiska institutioner, så som banker, rapporterar cyberattacker och andra säkerhetsintrång menar Gunnar Hökmark.