Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark: De länder Europas socialdemokrater kritiserat mest har klarat krisen bäst

  • av

-När vi nu ser att fler länder växer ut ur krisen ser vi också att det krävs reformer för förändring. När Europas socialdemokrater har krävt att underskottskrisen skulle mötas med ökade utgifter och upplåning har de krävt en fortsättning på den politik som ledde in i krisen.

-Det är i dag bara Frankrike som följer detta recept. I andra medlemsstater där reformer och besparingar har lett till förändringar ser vi minskade underskott, sjunkande räntor och ökad tillväxt.

Det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen i debatten med det grekiska ordförandeskapet på onsdagen.

-Det som är slående är att det är de länder som har blivit mest kritiserade av Europas socialdemokrater som har klarat krisen bäst eller som nu kommer ut ur krisen. Det borde lära dem att spenderpolitik vare sig ger jobb, tillväxt eller social trygghet, bara skulder, utslagning av jobb och sociala problem, sa Gunnar Hökmark.

 För mer information eller kontakt:

Emilie Wiklund

070 36 56 669, 0032 472 17 19 73