Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark blir ansvarig inom EPP-gruppen för lagstiftning om frigörandet av 700 Mhz- bandet för mobilt bredband

  • av

Gunnar Hökmark välkomnade nyligen EU- kommissionens förslag om frigörandet av frekvensbandet 470-790 MHz för mobilt bredband inom hela EU. Gunnar Hökmark har nu blivit utsedd av EPP-gruppen att leda arbetet med 700 MHz-bandet i EU- parlamentet.

–     För mig är det viktigt att vi nu frigör spektrum och möjliggör användningen av frekvenser på ett sådant sätt att vi öppnar upp för europeisk konkurrenskraft i en global, digital ekonomi, där en exponentiell tillväxt av mobil datatrafik kan mötas med framtida tilldelningar och där en ineffektiv användning av radiospektrum tillhör det förflutna, säger Gunnar Hökmark.

Gunnar Hökmark ansvarade under förra mandatperioden för EU:s första policyprogram för radiospektrum där han fick stöd för att öppna upp 800 MHz bandet för elektronisk kommunikation. Men det räcker inte, säger Gunnar Hökmark, med en exponentiell tillväxt av mobil datatrafik och för att få en alleuropeisk marknad med 500 miljoner konsumenter där nya tjänster skapar möjligheter och tillväxt,  måste vi nu fortsätta arbetet med framtida tilldelningar och mot ineffektiv användning av radiospektrum.

–      Ett frigörande av 700 MHz- bandet lägger grund för Europa att bli ledande på 5G. 5G kommer att ha enorm betydelse för konkurrenskraften, innovationskraften och utvecklingen av nya globala Europeiska företag, säger Gunnar Hökmark.

Kontakt:

Emilie Wiklund

0703656669