Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark begär klarläggande från kommissionen om långa släp

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och vice ordförande i EPP-ED parlamentets största partigrupp, som har ställt en fråga till kommissionen om regelverket för långa släp.

I direktivet som reglerar fordons längd, finns möjligheten för medlemsstater att ge undantag för vissa fordon. Bland annat Sverige och Finland har sådana undantag för långa släp. Det är emellertid oklart huruvida fordon som avviker från bestämmelserna i direktivet, får åka mellan två medlemsstater som tillåter samma undantag från direktivet.

– Jag hoppas att kommissionens svar innebär att långa släp utan krångel ska kunna resa mellan till exempel Haparanda och Torneå. Det skulle kunna vara ett steg på vägen att låta den miljövinst som långa släp innebär, kunna komma alla medlemsstater till godo, säger Gunnar Hökmark.

_____

Frågan till kommissionen:

Directive 96/53/EC on vehicle weights and dimensions permits Member States to allow vehicles or vehicle combinations with dimensions deviating from those laid down in the Directive, such as the European Modular Concept.

It is however unclear whether vehicles deviating from the Directive are permitted to cross the border between two Member States allowing the same deviations. An example is traffic crossing the borders between Sweden and Finland and Sweden and Denmark, countries that allow 25,25 meter vehicles up to 60 tonnes, albeit in Denmark so far only during a test period. Similar situations occur for 44 tonnes vehicles crossing the border between Belgium and the Netherlands, and traffic between Ireland and the UK with vehicles higher than 4 meters.

Has the European Commission carried out a legal analysis on the permissibility of vehicles with other dimensions than the ones in Directive 96/53/EC crossing borders between consenting countries?

If so, what is the European Commission’s legal assessment on this permissibility?