Hoppa till innehåll

Gunnar Hökmark är med och förändrar EUs momssystem

Idag har ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för en rapport med förslag för hur ett nytt momssystem i EU bör utformas. Nya regler och lagar för moms kommer nu tas fram och beslutas om de kommande åren. Ett modern och rättvist momssystem är en av de viktigaste frågorna för att den inre marknaden ska fungera. Gunnar Hökmark fick i utskottet stöd för flera av sina förslag och är därmed med och påverkar hur det nya momssystemet ska utformas. Nu fortsätter arbetet för att se till att ett nytt system utvecklas som underlättar för företag, för utvecklingen av den digitala marknaden och som stärker europeisk konkurrenskraft.

Gunnar Hökmark fick idag stöd för följande förslag:

  • Att det behövs ett enklare system med färre undantag för att den digitala inre marknaden ska fungera bättre,
  • Att det är de nationella skattemyndigheternas ansvar att säkerställa att moms betalas korrekt och att därför krävs mer samarbete mellan skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna,
  • Att det behövs ett enkelt momssystem med få undantag och med så låga nivåer som möjligt, det är viktigt inte minst för att bekämpa momsbedrägeri,
  • Att medlemsländerna sätter upp offentliga informationssystem, till exempel en momsportal, där information om olika nivåer och undantag finns tillgängligt,
  • Att Kommissionen upprättar en lista med momsnivåer, regler och undantag i medlemsländerna så att företag enkelt kan hitta den information som behövs,
  • Att medlemsländerna så fort som möjligt delger information om regler, nivåer och undantag i de nationella momssystemen till Kommissionen.