Hoppa till innehåll

Gun Hellsvik

Alltid säker på sin sak men lyssnande och trygg i sig själv. Rakryggad när det gällde principer och rätt, ömsint när det gällde medmänniskor. Hon var vad som skulle kunna kallas en naturmoderat. Ständigt en instinkt som pekade mot att försvara friheten, rättsstaten och dess institutioner. Erfaren men inte i första hand skolad som politiker utan som människa och jurist. Aldrig självsäker men alltid fasta värderingar. Sådan var Gun Hellsvik. Som gjord för att bli justitieminister. Och det blev hon och det var hon i full bemärkelse.

För Gun var det politiska uppdraget ett uppdrag som medborgare, inte som ett yrke. Därför var livet för henne inte bara politik och därför såg hon saker och ting inte bara ur det politiska perspektivet. Hon såg problem och möjligheter som människa, som jurist och som en ansvarsfull medborgare. Och hon såg människor. Som de var och som de är utan att värdera, bara för att lära känna.

Gun Hellsvik var en viktig moderat företrädare. En framgångsrik jurist och justitieminister. Men framförallt var hon i ordens allra viktigaste och bästa betydelse en bra människa och en god vän. Vi har anledning att känna tacksamhet gentemot henne och delta med hennes familj i deras saknad. Per hade en strålande person som livsvän och maka, Hampus en mamma som var det i alla väder.