Hoppa till innehåll

Grundläggande ekonomisk teori

Dagens räntehöjning var den väntade, inte så stor som en del kanske hade trott men likväl ett steg mot höjda räntor. Det är i grunden ett sundhetstecken eftersom det är ett uttryck för att den svenska ekonomin nu har en ökande tillväxt och ett ökat tryck. Det kan sägas att samma sak gäller inte för de länder som har betydande statsfinansiella problem, de försökte stimulera sina ekonomier genom ökade utgifter men det blev vare sig överhettning eller upphettning utan nerkylning.

Det finns betydande lärdomar att dra av detta inför framtiden. Den enklaste är att man ska sträva efter att inte använda mer pengar än man använder. Då kan man fortsätta att använda pengar istället för att ställa in betalningar eller betala allt mer i räntor. Denna ekonomiska teori har ännu inte blivit till vänsterns. De tror att man kan lösa problemet med för stora utgifter genom att öka dem. Det fungerar sällan.