Hoppa till innehåll

"Grunden för europeisk politik mot Ryssland"

Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Herr talman! Europas karta har förändrats genom väpnat angrepp och krig. Ryssland har med detta visat att landet är berett att använda militära maktmedel för att nå politiska syften. Låt inte detta trängas undan från den debatt som vi har idag. Självfallet måste detta påverka vår syn på Ryssland, men också de olika krav som behöver ställas på ett framtida samarbete. Jag vill varna de som jämför med andra exempel. Hannes Swoboda – jämför inte med Irak! Irak var en diktatur av det mest brutala slaget, i konflikt med internationella världssamfundet. Vi kan ha olika synpunkter på det som skedde, men jämför inte Irak med en europeisk demokrati och suverän stat.

Det finns ingen ursäkt för det som skedde mot Georgien. Försök inte att ursäkta det som inte kan ursäktas. Vare sig Ryssland eller något annat land har legitima säkerhetsintressen i något annat europeiskt land. Detta måste vara utgångspunkten för allt europeiskt samarbete, annars underminerar man grunden för samarbetet och öppnar för ytterligare våld.

Vi har inom flertal områden viktiga samarbeten som måste genomföras tillsammans med Ryssland. Det handlar om energiområdet, om Iran, om klimatfrågan. Min uppfattning är att Europa och Europeiska unionen ska vara öppet för samarbete, men tydligt med de krav som måste ligga till grund för det samarbetet. Vi ska välkomna samarbete, men också vara tydliga med de krav som måste ställas. Därmed kan vi också bidra till en utveckling i Ryssland som bejakar demokrati och respekt för grundläggande regler. Det måste vara grunden för europeisk politik gentemot Ryssland.
(Applåder)