Hoppa till innehåll

”Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling.”

  • av

Varje år drabbas över 2,6 miljoner européer, unga som gamla, av cancer.  Det är stora siffror, men ingenting att stå maktlös inför. Idag kan liv förlängas och cancer botas på sätt som var fantasier för något decennium sedan.

Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling. Det finns redan ett väl utvecklat gränsöverskridande samarbete mellan södra Sverige och Danmark. Det gäller huvudsakligen hur strålterapi och skräddarsydd strålbehandling kan förskona allt fler från kirurgi och de risker och livslånga men som operation kan medföra. 

EU:s cancerstrategi kan bli fundamentet – och bidra med ekonomiska resurser – för att sjösätta ett långsiktigt dansksvenskt initiativ för att visa övriga Europa hur långt fram våra länder kommit när det gäller cancerbehandling baserad på strålning. 

Universitetssjukhus, medicinska fakulteter och företag inom medicinteknik har spirande samarbeten över Öresund. Dessa måste vårdas, utvecklas och byggas ut genom en uttalad politisk målsättning som delas av Sverige och Danmark, med syftet att forma EU:s ledande gränsöverskridande kluster för strålterapi och cancerbehandling.  

I vårt gemensamma arbete i Europaparlamentet har vi sett hur arbete för att få strategier att förvandlas till verklighet kräver pådrivande initiativ.

Våra erfarenheter kommer från ett arbete med utveckling av förnybar energi, men det gäller lika mycket utveckling och inriktning av EU:s gemensamma forskningspolitik.

Pandemin har lärt oss vikten av att även i svåra tider värna samarbetet med andra länder. Med rekordfart togs ett vaccin fram mot en sjukdom som ingen hade hört talas om tidigare. Med gemensamma krafter och öppenhet för erfarenhetsutbyte kan Europas länder fortsätta att nå banbrytande resultat betydligt fortare – och billigare – än varje land för sig.  

Sjukdom kostar. I mänskligt lidande, dyra vårdinsatser och produktionsbortfall. EU-kommissionen beräknar den samlade kostnaden för europeisk cancer till 100 miljarder euro varje år. Med en åldrande befolkning lär den samhällsekonomiska bördan växa. 

I våras presenterade EU-kommissionen en ambitiös vision om att EU ska bli ledande på att bota, lindra och förebygga cancer. Strategin syftar till att stärka forskning, stödja infrastruktur och möjliggöra kunskapsöverföring mellan medlemsländer. 

Den praktiska – kliniska – vården är inte en EU-uppgift. Men EU är en naturlig katalysator när det gäller kunskapsöverföring över gränser och bättre vårdflöden, effektivare terapier och ny banbrytande – men kostsam – medicinteknik på plats över hela unionen.

Om medlemsländerna låter EU-kommissionens nya cancerstrategi prägla deras sjukvårdssektorer byggs och delas en gränsöverskridande kunskap kring förebyggande insatser, tidigare upptäckt och diagnos, behandling och efterbehandling. Till det kommer det mycket viktiga området lindring och god livskvalitet i livets slutskede för de drabbade som ännu inte kan botas.

Danmark har ett försprång i förhållande till Sverige när det kommer till forskning kring cancer. Sverige har världsledande utvecklare av medicinteknik inom strålning. Tillsammans kan våra två länder bilda ett naturligt kluster för ovärderlig kunskapsöverföring till övriga länder inom EU. Men det kräver en gemensam ambition och politisk tydlighet gentemot EU-kommissionen och Europeiska forskningsrådet som nu söker samarbetspartners till att förverkliga den cancerstrategi som alla EU:s länder ställt sig bakom. Cancern känner inga nationsgränser, den slår lika skoningslöst överallt.

Med europeiskt samarbete och gemensam forskningspolitik som bas kan Sverige och Danmark nå mål som de två länderna inte kan förverkliga på egen hand.