Hoppa till innehåll

Gränsöverskridande vård och utbildning – artikel i SDS med Pia Kinhult, regionråd i Skåne

Den svenska välfärdens kvalitet måste höjas. Skälen är många. Ser man till att vi har världens högsta skattetryck får vi tillbaka alldeles för lite. Den svenska skolan, jämfört med motsvarande länder, ligger långt ner i internationella jämförelser medan till exempel den finländska ligger i topp. Den svenska sjukvården håller hög kvalitet när man väl kommit innanför dörrarna men köerna är långa och kvaliteten borde vara högre. I Danmark och i Tyskland finns andra möjligheter med bättre tillgänglighet.
Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i Lund har precis gjort en studie om den svenska primärvården som också visar att läkarbesöken inte fördelas efter patienternas behov. Det som är grundbulten i vad vi tror sjukvården skall göra. Tvärtom ligger vi, tillsammans med USA och Portugal, sämst till vad gäller jämlikhet i fördelningen av läkarbesök. Norge och Danmark ligger avsevärt mycket bättre till.
Tvärtemot den allmänna föreställningen är det i gränsregioner som kvaliteten och möjligheterna inom dessa områden skulle kunna vara som störst. På det viset är möjligheterna och de hinder som finns i Öresundsområdet symboler för något som i ett större perspektiv gäller för Sverige i Europa.
Vi anser att svenskar lätt skall kunna söka sjukvård i andra europeiska länder. Det finns redan idag en dom i EU-domstolen som klargör att den som inom en viss tid inte får en rimlig sjukvård som motsvarar behovet har rätt att få allmän ersättning för sjukvård i ett annat land.

EU-kommissionen öppnade i tisdags en diskussion om hur förutsättningarna för en gräns-överskridande vård skall organiseras. Innebörden är att medborgare i EU kommer att kunna söka sig sjukvård även i andra länder. För invånare i Skåne innebär det att hela Öresundsregionen blir lätt tillgänglig, den dag detta öppna system fungerar.
Den utgångspunkten vill vi utveckla vidare. Vi bör i Europa utveckla ett system där människor från olika länder kan välja sjukvård där den är bäst och där den passar bäst för den enskilde med samma finansiering som idag.
Det vill säga att om någon i Skåne söker sjukvård i Danmark eller Tyskland betalar det offentliga samma kostnader som sjukvården i Sverige skulle ge upphov till. Samtidigt kan detta vändas i den andra riktningen så att sjukvård i Sverige kan användas av medborgare från andra länder, med det ökade tillskott av finansiering som det skulle innebära.

Motsvarande gäller för den högre utbildningen. Det är en fördel att unga människor kan studera i den egna regionen även om det är på andra sidan gränsen. Det kan vitalisera universitet och högskolor om det finns möjlighet till en sund konkurrens samtidigt som det ger möjlighet till en specialisering och centres of excellence.
Istället för att det skall vara problem för danska universitet och högskolor att svenska studenter söker sig dit borde vi göra det till en fördel för dem, liksom det omvända, att svenska universitet och högskolor vinner på att attrahera fler danska studenter. Detta skapar mycket bättre villkor både för studenter och lärare.
Det finns ibland en tendens att tro att gränsområden skall leva med de problem som följer av att en gräns delar dem och hindrar de möjligheter som geografin ger. Så är det inte i det nya Europa. Tvärtom är det i gränsområden möjligheterna är störst. Och möjligheterna till inspiration och nytänkande är som störst om vi bara tar bort de hinder som finns.
Förändringen av svensk välfärd kan börja i Skåne, liksom i Värmland och i Norrbotten, bara väljarna tvingar socialdemokratin att lämna ifrån sig makt över välfärden till de enskilda människorna. Det är i en gränsregion som Europasamarbetets möjligheter är som störst.

GUNNAR HÖKMARK
PIA KINHULT