Hoppa till innehåll

Göran Perssons skulder är statsministerns

Sveriges statsminister har nu tagit lån på 13 miljoner kronor, om tidningen Expressen har rätt.

Det är en mycket stor skuldbörda sett mot den bondekostnad det leder till.

För att kunna hantera en sådan skuld måste man ha en mycket hög inkomst som man måste kunna räkna med. En statsminister kan inte räkna med en mycket hög framtida inkomst. Det ligger i sakens natur, vilket är särskilt uppenbart ett valår. Det gäller än mer om makans inkomst i framtiden är osäker.

Det kan sägas vara statsministerns ensak hur han skuldsätter sig och hur han planerar att i framtiden hantera denna skuldbörda. Men det reser också frågor hur han själv har tänkt sig detta. Den som är satt i skuld är inte fri. Och en statsminister måste kunna stå fri, både i de beslut han medverkar till och gentemot de aktörer han möter som beslutsfattare. Hur ser Göran Perssons planer ut för att hantera denna skuldbörda om han inte blir omvald?