Hoppa till innehåll

Göra hela Europa till ett Småland- artikel Gunnar Hökmark

  • av
Europavalet handlar om vi ska ha mer av samma politik som drev Europa in i kris eller
om vi ska ha reformer och besparingar som ger företagande, jobb och tillväxt. Jag vill driva en politik för
konkurrens, företagsamhet, avbyråkratisering och innovationer som kan göra hela Europa till ett Småland.
Det är företagande som formar Sveriges framtida näringsliv. Det är de små företagen runt om i Europa som står
för den största exporttillväxten och samma dynamik gäller för EU i sin helhet.
Europeiska unionen har nära 25 år av en mirakulös utveckling bakom sig. Järnridåns fall, den inre marknadens
framväxt och utvidgningen till dagens 28 medlemsstater. Detta har bidragit till ett friare, öppnare och fredligare
Europa än någon generation européer tidigare har upplevt. Med fortsatt utveckling av den inre marknaden kan
världens största ekonomi – Europeiska unionen – göras till världens största och mest dynamiska marknad.
Under nästa mandatperiod måste därför kampen mot byråkrati och överreglering vara ett för EU och inte minst
EU-kommissionen överordnat mål. Tre konkreta åtgärder skulle kunna lägga grunden för den striden mot
byråkratin.
När den nya kommissionen utses senare i år borde en av dess vice ordföranden ges som sin enda arbetsuppgift
att inom alla områden jobba för avreglering och minskad byråkrati.
All ny lagstiftning bör underställas en prövning som går ut på att se om den föreslagna lagen underlättar för de
fyra friheterna, det vill säga rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital över gränserna, innan den får
införas.
En ”avregleringsombudsman” bör inrättas. Människor, företag och organisationer skulle kunna anmäla krångliga
regler och överbyråkratiska inslag som ytterst tvingar kommissionen att se över om en anmäld lagstiftning bör
avskaffas.
Utgångspunkten för alla dessa tre förändringar bör vara att gammal lagstiftning fasas ut om den inte längre
bedöms nödvändig. På så sätt kan vi skapa förutsättningar för fler växande och nya företag för både varor och
tjänster på en gemensam inre marknad av 500 miljoner människor.
Min vision är att vi genom beslut i EU ska skapa förutsättningar för företagande i hela Europa, som sprider
småländsk företagaranda över hela vår kontinent. Kan världens största ekonomi- den Europeiska- även bli
världens största marknad-genom att öppna upp den inre marknaden och minska på regler och hinder- kan vi göra
hela Europa till ett Småland.
Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och moderaternas förstanamn vid årets Europaval