Hoppa till innehåll

God klimatpolitik kräver global effekt – artikel i Helagotland

  • av

För ett par veckor sedan jublade delar av miljörörelsen över att Preem la ned sina planer på att bygga ett raffinaderi i Lysekil. I slutet av förra året var det nedläggningen av en reaktor i Ringhals samma skara gladde sig åt och innan dess skatt på flygresor. Det slående med denna så kallade miljörörelses reaktioner är att den totalt verkar ha missat att dessa reformer leder till mer utsläpp, inte mindre.


Misstaget som aktivisterna gör kan beskrivas utifrån vad miljoner svenskar lärt sig: Fem myror är fler än fyra elefanter. Det som många missat är emellertid att det likväl är så att fyra elefanter är väldigt mycket
mer än fem myror. Enskilda utspel och åtgärder som begränsar sig till Sverige har, hur många presskonferenser de än presenteras på, ingen effekt på klimatfrågan. Den effekten uppnås enbart om man globalt kan påverka de former av utsläpp som gör klimatförändringarna till ett verkligt hot.

Sverige har sedan 1980-talet uppnått tre viktiga saker i klimatdebatten. Vi fick igenom ett tak för koldioxidutsläppen vilket gjort att vi minskat utsläppen med en tredjedel, mer än i något annat jämförbart land. Vi har även visat världen att detta kan förenas med ekonomisk tillväxt. Dessutom har vi genom våra resultat fått en trovärdighet att göra klimatfrågan till en global fråga.


Tack vare att kärnkraften blev kvar, har den tillsammans med vattenkraften skapat en bas som gjort det möjligt för biobränslen att utvecklas. Alternativet som stod högt på agendan för dem som ville avveckla kärnkraften – det vill säga nuvarande regeringskonstellation – var utbyggnaden av stora fossila kraftverk. Detta vansinne var under betydande tid huvudalternativet ända tills den förtida avvecklingen kunde stoppas. Nu ser vi på nytt hur denna politiska konstellation driver igenom avveckling av kärnkraft med högre utsläpp som konsekvens.

Idag ser vi nämligen allt större möjligheter till kraftigt minskade utsläpp, förenat med ekonomisk tillväxt, under förutsättning att det finns en god tillgång till elkraft. En snabbt växande elektrifierad trafiksektor, från personbilar till tunga transporter.
Utvecklingen av koldioxidfri stålproduktion, där Sverige intar en ledande position, är även det ett exempel på en ny teknik som förutsätter en god tillgång till elkraft. Med dagens elbrist, unik för ett avancerat industriland, riskerar denna utveckling att bli omöjlig i Sverige.


Till skillnad från skatt på flygstolar i flygplan som ändå flyger, bonus på elcyklar som ersätter annan cykling, meningslös plastpåseskatt som ger en omvänd klimatpåverkan samt utdrivningen av ett raffinaderi till andra delar av världen, ger denna modernisering tre viktiga resultat.
För det första blir det en kraftfull minskning av CO2 utsläppen i Sverige även om den globalt sett är marginell. Men, för det andra, den sätter ett mönster över hela världen som visar att nya teknologier kan övertrumfa de gamla, med väldigt mycket större resultat än enskilda svenska insatser. För det tredje visar denna inriktning att minskade utsläpp inte förutsätter enskildas offermentalitet och flygskam men väl ekonomisk utveckling och global handel som sprider välstånd och fossilfria teknologier.


Ska vi i Sverige påverka klimatförändringarna måste vi påverka världen. Det är dags att låta klimatdebatten släppa ångesten och dess symbolpolitik, för att istället inleda en utveckling där fossila bränslen tillhör det förflutna.