Hoppa till innehåll

God Jul och ett gott nytt val!

Plötsligt såg vi hur också det svenska samhället kan ledas till en osäkerhet som vi inte trodde kunde komma här. Det handlar ytterst alltid om ledarskap och om en bild av vilket samhälle och land vi vill ha. Både ledarskapet och bilden av det vi vill vara är i dag mer oklar än vi är vana vid.

 

Samtidigt är världen omkring oss osäker på ett sätt som många inte vill kännas vid. Rysslands omfattande upprustning och ökade aggressionspolitik kommer att påverka oss och vår del av världen men också forma kraven på politiskt ledarskap. Behovet av att hålla samman Europeiska unionen för att förändra, utveckla och förbättra kommer att vara ett dominerande politisk krav. I Mellersta Östern ser vi krishärdarna utvecklas till allt större hot för världen runt omkring. Isis, Syrien och Iran riskerar alla att bidra till en utveckling som inte kommer att stanna där utan kommer att påverka den värld vi lever i.

 

Längre bort ser vi hur Kina utvecklar sin kraft gentemot andra länder. Hur IT-krigföring är global i ordets verkliga bemärkelse.

 

Men vi har också sett hur marknadsekonomi och frihet tillsammans med demokrati och mänskliga rättigheter kan lägga grunden för civilisation och välstånd. Visst finns det fortfarande de som tror att det är diktatorerna med visionära tal som kan bekämpa fattigdom men verkligheten har visat sig vara helt annorlunda.

 

Och så har vi USA med sina enorma möjligheter och samtidigt en politisk kultur som ibland tenderar att bli till landets egen fiende. Men tillsammans med Europa en så kraftfull ekonomi och politiskt stå stark att världen kan lyftas med vårt samarbete.

 

I en värld där just vi har möjligheten att känna julens lugn är det värt att tänka på att vi tyvärr tillhör en minoritet men att det som gjort vårt välstånd kan spridas till alla. Världen kan bli bättre. Europa kan bli starkare och mer dynamiskt. Sverige kan fortsätta att vara en stabil nation med ett dynamiskt samhälle. Det är valen vi måste göra som avgör. Både i det stora perspektivet och i vårt eget land.

 

God Jul, och ett gott nytt val!