Hoppa till innehåll

Globaliseringen måste nå även till jordbruket

Förbereder nu en vecka som kommer att handla om det mer intensiva slutförandet av förslaget till en europeisk spektrumlagstiftning, möten kring försäkringsmarknaderna och de regleringar som nu diskuteras, mitt fortsatta arbete med EPP: s ekonomisk-politiska arbetsgrupp, grannskapspolitiken samt självfallet skeendet i Mellersta Östern.

Veckan kommer nog också att handla om slutsatserna efter Davosmötet och de förslag som Frankrikes president Sarkozy framförde om regleringar av råvarumarknader. Det är svårt att tänka sig hur han tänker sig att växande efterfrågan ska kunna mötas med växande regleringar. Det är ju i själva verket de omfattande regleringar som redan i dag finns på världens jordbruksmarknader som hindrar en marknadsanpassning till växande efterfrågan. De stigande livsmedelspriserna är ett uttryck för en stigande efterfrågan som i sin tur är en följd av ekonomisk utveckling.

Det är inte kristiden som sådan som har lett till de stigande priserna, den hade snarare lett till lägre om det bara varit den som inverkade, utan en växande köpkraft, även i den arabiska värld som vi har sett förändras de senaste veckorna. Svaret på detta måste bli att de stora ekonomierna i Europa och Amerika måste avreglera sina jordbruksbyråkratier. Det är genom en öppnare världsmarknad som vi kan öppna upp för mer handel men också mer odlade jordar, i Nord- och Sydamerika liksom i Europa inklusive Ryssland och Ukraina samt i Afrika. Det finns välståndsutveckling att finna i detta, en mer uppodlad jord och ett livsmedelsutbud i balans med den växande efterfrågan.

Detta är inte ett budskap som är alldeles enkelt att få genomslag för bland dem som tror att det är regleringen som leder till jordbruksproduktion. Men det är likväl en debatt som nu måste föras, om vi inte ska hamna i än värre regleringar än dem som redan i dag försvårar för det globala jordbruket att fungera. Det är tid att globaliseringen når jordbruk och livsmedel.

Bloggar: Carl Bildt, Hemmesta Hasse.

Etiketter: