Hoppa till innehåll

Globaliseringen hotar inte jobben, den har skapat dem – anförande i plenum

Fru talman! Det kan finnas skäl att i en debatt som denna komma ihåg att det är globaliseringen som har gjort Europa rikt, som har skapat jobb och investeringar. Exporten har skapat utrymme för nya företag och stora företag att växa fram. Importen har skapat möjligheter för medborgare att leva ett bra liv med produkter och tjänster till billiga priser, och alltsammans har skapat förnyelsen.

Det är en bred förändring som ständigt äger rum, som innebär att nytt företagande, nya jobb och nya möjligheter växer fram. Det är en bred förändring som präglar hela vårt samhälle och som aldrig ska motverkas. Däremot ska omställningen underlättas för de människor som berörs. Det måste ligga på varje medlemsstats uppgifter att se till att denna omställning sker med trygghet och goda möjligheter.

Vad gäller en enskild fond kan Europeiska unionen inte erbjuda dessa möjligheter. Förändringen är så pass stor och så betydande. Det kan skapa en felaktig bild om vi tror att detta kan lösas av en globaliseringsfond. Vi har varit emot att man tillskapade denna.

Men vi ser också att vi när det nu gäller bilindustrin har en speciell situation i Europa, med en mängd olika bidrag från europeisk och nationell nivå, där vi riskerar få inte bara den snedvridning som kommer av offentliga bidrag till enskilda aktörer, utan där vi nu också ser att snedvridningen riskerar att bli större om det inte finns en likvärdig möjlighet för företag och näringsliv i olika regioner att få motsvarande stöd.

Det är mot den bakgrunden som vi kommer att rösta för detta förslag, för att vi har nu kommit så långt i bidragsförfarandet att resultatet annars vore att ett uteblivet stöd skulle snedvrida konkurrensen. Men vi understryker också att det inte är så här vi kan gå framåt i fortsättningen.