Hoppa till innehåll

Ge Serbien en chans – artikel Europaportalen 

  • av

Även om Serbien har lång väg kvar att gå behöver vi visa att deras framtida EU-medlemskap är viktigt och önskvärt. Alternativet är rysk dominans som skulle hota hela Balkan och påverka oss alla. Det skriver Gunnar Hökmark (M) ledamot i Europaparlamentets serbiska delegation.

Den Europeiska unionens utvidgningspolitik är en av våra största framgångshistorier. Nu behöver nya länder få chansen – utan vare sig genvägar eller omvägar – att kvalificera sig till EU-medlemskap.Förra veckan röstade Europaparlamentet ja till rapporter om Serbien, Kosovo och Makedonien. Det var med klara majoriteter som vi röstade för att i samtliga fall ytterligare närma oss varandra och stärka relationerna. Det är glädjande: dessa länders framtida medlemskap skulle stärka stabiliteten på Balkan och motverka Putins försök att underminera deras utveckling mot demokrati och rättsstat.
Problemet är att vi ofta glömmer bort att det finns ett mycket högt pris för att inte utvidga. Det är inte så konstigt att det som finns i dag känns självklart. Som att det alldeles oavsett skulle ha blivit så. Men det är en falsk uppfattning. Om EU inte hade accepterat och tagit sig an de baltiska staterna hade de mycket väl kunnat ha varit ryska satellitstater snarare än de stabila och välmående demokratierna de är. Det är inte otänkbart att vi hade tvingats betraktat en liknande utveckling i Rumänien som den ukrainska.

Rysk inblandning
Låt oss titta på Balkan generellt och Serbien i synnerhet. I detta nu söker Vladimir Putin genom desinformation och propaganda misstänkliggöra tolerans och demokrati samt underblåsa nationalistiska motsättningar. Det måste vi motarbeta genom att tillsammans med Serbien och dess grannländer på västra Balkan öka förtroendet för detsamma.

Ett viktigt steg för att stärka detta är att EU är tydlig i sin ambition om att Serbien en dag ska bli fullvärdig medlem i unionen, liksom om att vägen dit handlar om rättsstat, respekt för medias oberoende och reformer. Medlemskapsförhandlingarna har pågått i över tre år och det är viktigt att arbetet intensifieras. Som medlem i den parlamentariska delegationen Europaparlamentet följer jag tillsammans med Serbiens parlament processen noga, och trots att mycket arbete kvarstår är Serbiens pro-europeiska ambition stark.

Lång väg att gå
Serbien har en lång väg att gå till medlemskapet. Det finns stora behov av att sanera och strukturera landets ekonomi i linje med marknadsekonomiska principer, samtidigt som det kvarstår utmaningar vad gäller rättsstat, fria medier, minoritetsskydd och relationerna till grannländerna. Och det är för Serbiens del inte tal om genvägar.

EU ska inte bortse från några krav och sagda reformer måste till innan Serbien kan bli medlem i unionen. Men när nu landet har tagit ett steg närmare EU behöver vi sträcka ut en tydlig hand. Alternativet är en rysk dominans med de konsekvenser det får för demokrati och rättsstat och fortsatta motsättningar. Det skulle hota hela Balkan och påverka oss alla.
Ett medlemskap i EU innebär ett samarbete på rättsstatens och frihetens grund. Inlemmade med andra. En öppen ekonomi. Samarbete mot hoten i stället för att genom motsättningar skapa hoten. En del av ett större Europa. Det var för detta, för säkerhet och ekonomisk utveckling, som EU bildades och det är för att uppnå detta som EU behövs även här och nu.
Serbien har slagit in på den europeiska vägen. Nu behöver vi visa dem att deras närvaro är önskad.

Gunnar Hökmark,

Europaparlamentariker (M)