Hoppa till innehåll

Ge operatörerna fler frekvenser till 5G – artikel i Computer Sweden

  • av

Ett steg framåt och två steg bakåt. Regeringens agerande har kostat Sverige det europeiska digitala ledarskapet och försenat nödvändiga investeringar i mobil kommunikation. Så ser läget ut när auktionen för att dela ut tillstånd i det för 5G avgörande 700 MHz-frekvensbandet nu sent omsider är igång.

De frekvenser som nu auktioneras ut är inte tillräckliga för att säkerställa en ledande svensk lansering av 5G. Regeringen behöver se över sina planer på ett kostsamt statligt blåljusnät och omgående öppna upp för kommersiella operatörer att investera i hela 700-bandet, med särskilda säkerhetskrav och prioriteringsmekanismer för blåljusmyndigheternas kommunikation.

Möjligheten för Sverige att leda den europeiska utbyggnaden av 5G krympte i samma stund som regeringen i oktober 2016 stoppade den planerade auktionen. I stället valde man att i strid med expertinstanser och samtliga operatörer kraftigt beskära den kommersiella användningen av nätet och bereda väg för ett kostsamt statligt blåljusnät, som är överdimensionerat för vardaglig användning men underdimensionerat i händelse av kris.

Regeringens beslut att avsätta värdefullt kommersiellt spektrum i 700-bandet till ett statligt blåljusnät innebär att den pågående auktionen är otillräcklig för att säkerställa nödvändiga investeringar och konkurrens mellan tillräckligt många operatörer. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med frekvenser för att operatörer som är intresserade av att investera i nya nät ska kunna göra det. Det riskerar att urholka den konkurrens som gjort Sverige ledande i utvecklingen av mobila bredbandstjänster.

Utvecklingen av 5G sker snabbt och länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea är drivande i att utveckla teknik och nödvändig infrastruktur. Kina väntas introducera kommersiellt 5G-nät redan nästa år. I Sverige och Europa finns både företag och viljan att investera ­– nyligen lanserade Ericsson och Telia det första 5G-nätet på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm – men för en bred och snabb lansering krävs politiska beslut.

Europaparlamentet och EU:s ministerråd enades nyligen om en ny telekomlagstiftning som fastställer att flera viktiga frekvensband, så kallade 5G pionjärband, ska göras tillgängliga för kommersiell användning i hela EU senast 2020. Det är ett viktigt steg för att utveckla EU:s globala konkurrenskraft, inte minst gentemot USA och Asien. Det belyser också det faktum att Sverige inte längre leder utvecklingen i Europa, utan tvingas förhålla sig till den.

Allt bottnar i regeringens oförmåga att se den digitala ekonomins sprängkraft och hur investeringar i 5G och mobila tjänster blir alltmer avgörande för global konkurrenskraft.

Utredningen som ligger till grund för att delar av 700-bandet inte ingår i auktionen bortsåg från den samlade expertisens synpunkter vad gäller investeringar i mobil infrastruktur och säkerställandet av trygg och effektiv kriskommunikation för svenska blåljusmyndigheter. Regeringen behöver därför omgående fatta ett nytt beslut som frigör kvarvarande frekvenser i 700-bandet och ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att snarast auktionera ut även dessa.

Sverige ska vara ledande i utvecklingen av 5G och nya digitala tjänster. För det krävs en digital infrastruktur som gör det attraktivt för investeringar att riktas mot Sverige. Regeringens agerande har inneburit två års spilld tid och förlorade investeringar i 700-bandet. Så försvårar man för svenskt digitalt ledarskap i Europa.