Hoppa till innehåll

Fyra utmaningar för Europa – artikel i Nya Wermlands-Tidningen

  • av

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förenas i att de ofta röstar emot de förändringar som krävs för att Europa ska stå starkt inför gemensamma utmaningar, skriver Gunnar Hökmark.

Europa står inför fyra stora utmaningar som kräver en politik som är stark, framåt och bejakar samarbete. Den bör inte vara det minsta lagom, inte heller centralistisk, utan i full kontroll över våra gemensamma möjligheter.

En av de största frågorna handlar om den fria handeln. Världen över reser sig protektionister som vill höja gränser och inleda handelskrig. Det kan slå hårt mot världsekonomin och mot svensk ekonomi. I och med att USA under Donald Trump drar sig tillbaka blir EU den enda regionala kraften för fri handel i världen. De rödgröna partierna i Europaparlamentet motarbetar ständigt frihandelsavtal tillsammans med de nationalistiska partierna. Dessa nej-röster möjliggör för extremisterna att blockera viktiga beslut för Europa.

Den andra frågan handlar om hur vi möter Ryssland. Ryssland bedriver konventionellt krig i Ukraina och riktar desinformation, cyberkrigföring, korruption och destabilisering mot sina grannar. Detta förstärks genom en upprustning som avser att hota och att användas om så krävs. När det handlar om att dra en gräns mot Ryssland eller stödja demokratisk utveckling i länder som Ukraina och Georgien är vare sig Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna att lita på. Här finner de varandra.

Den tredje frågan handlar om klimatet och ekonomin. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister vill möta klimathotet genom att reglera och styra ekonomin, istället för att sätta de mål som krävs för utsläpp och trafik och därefter låta företag, forskning, utveckling och människors nytänkande leda utvecklingen. De vill hellre avveckla ekonomisk verksamhet än att utveckla företag, ekonomi och kärnkraft. De är emot de avregleringar och de öppna marknader som krävs för att Europa ska vara en ledande ekonomi, vilket innebär att andra ekonomier som bryr sig mindre om demokrati och klimat kommer att bli ledande.

Den fjärde frågan handlar om flyktingar, säkra gränser och förmågan att möta de terrorister som i skydd av flyktingströmmar vill skada det öppna samhället. Det kräver strama gränskontroller, en fördelning av kvotflyktingar och samarbete kring att spåra terrorister. Varje medlemsstat måste göra sin del, men de rödgröna partierna vägrar erkänna att vi måste möta flyktingproblemet med en förmåga att kontrollera gränser och därmed rätt till asyl. Samtidigt röstar de emot ökat samarbete mot terrorism. Sverigedemokraterna vill inte alls att Europa ska samarbeta för att hantera flyktingfrågans svåra utmaningar.

Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna förenas i att de ofta röstar emot de förändringar som krävs för att Europa ska stå starkt inför gemensamma utmaningar. För att möta dessa utmaningar behöver vi mer moderat politik. Ett starkt EU som försvarar fri handel i världen, som öppnar marknader, som stärker den gemensamma säkerhetspolitiken, som driver en effektiv miljöpolitik framför reglering av ekonomin, som stärker den yttre gränsen och som menar allvar med att bekämpa terrorism.