Hoppa till innehåll

"Fyra fel i ett uttalande är talande för var den svenska socialdemokratin står i …

När Europa väljer att öppna elmarknader för att hävda solidaritet och oberoende gentemot andra väljer de svenska socialdemokraterna, i strid med sin egen grupp och sina egna företrädare i Europaparlamentet, en nationalistisk linje mot elexport som föder protektionism. Det säger moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark, som har drivit igenom elmarknadslagstiftningen i Europaparlamentet i en kommentar till Mona Sahlins krav på att stoppa elexporten från Sverige.

När Mona Sahlin nu vill stoppa handel med el på den inre marknaden går hon i täten för en protektionistisk linje som motverkar förnyelse av energiförsörjningen och som gör utsatta länder mer utsatta. Samtidigt motverkar hon en bekämpning av de europeiska koldioxidutsläppen. Det är dålig Europapolitik, dålig energipolitik och dålig klimatpolitik samtidigt som det är ett svek mot de länder som i dag är beroende av leveranser utanför EU. Fyra fel i ett uttalande är talande för var den svenska socialdemokratin står i klimatfrågan.