Hoppa till innehåll

Frihetens värden om mandatfördelningen i Europaparlamentet

Kära läsare,

Detta lite extra och kortare nyhetsbrev handlar om att informera om en sak som jag är mycket glad för. Vi har nämligen precis uppnått att Europaparlamentet har röstat för en ny fördelningsmodell av platser i parlamentet mellan medlemsländerna vilket innebär att Sverige nästa år kommer att ha två ytterligare platser efter 2009 än vad som annars hade varit fallet.Mitt anförande i parlamentet som debatterade frågan i går finns här http://www.gunnar.moderat.se/?use=artikel&id=581 Jag tror att detta kan betecknas som det största framsteget för Sverige i EU när det gäller att vinna ökat inflytande.

Inom EPP-ED har vi en grupp som följer fördragsprocessen, i vilken jag ingår tillsammans med bland annat Alain Lamassoure. I den gruppen har jag drivit vikten av ett system som inte är godtyckligt, inte bygger på förhandlingar – för att utesluta effekten av både goda och dåliga förhandlare – utan som är baserat på principen om proportionalitet.

Detta blev också innebörden i den rapport som godkändes i det konstitutionella utskottet och nu till slut, efter en hel debatt på slutet där några av de stora ländernas delegationer försökt urholka det hela för att vi antingen skulle falla tillbaka på det gamla Nice-fördraget eller på ett system som skulle ge stora länder mer, mellanstora som Sverige, Holland, Österrike med flera mindre och de minsta länderna samma som är redan överenskommet, nämligen 6 platser. I sanningens namn ska sägas att när väl beslutet fattades i konstitutionsutskottet har det varit i min partigrupp som det kvarvarande motståndet har funnits.

Det har därför inte varit en helt enkel process. Betydande krafter har som sagt velat föra fram ett system byggt på D´Hondsystemet, vilket hade gett Sverige 17 platser efter 2009, andra har velat välta det hela för att vi därmed skulle falla tillbaka på Nice-fördraget, vilket skulle gett Sverige 18, som är det som tidigare också har legat i korten. Men som sagt, parlamentet har nu bifallit ett system som innebär 2 extra platser för Sverige i Europaparlamentet. Det innebär avsevärt mycket mer inflytande än vad vi har i dag genom att vi kan finnas närvarande i fler utskott och göra våra argument hörda.

Nu blir det inte så, förutsatt att regeringskonferensen gör som tidigare har sagts, nämligen accepterar ett resultat som fick ett starkt stöd i parlamentet. För den som vill se en liten videosnutt med min kommentar till omröstningen finns den här: www.gunnar.moderat.se

Det nya förslaget innebär en degressiv proportionalitet baserad på minst 6 platser per land och högst 96 och proportionaliteten innebär att Sverige får de två platser efter 2009 som vi förlorade i Nicefördraget, på grund av ett direkt dåligt förhandlande från den svenske statsministerns sida.

Ser man till vårt befolkningsunderlag då jämfört med andra länder borde vi i dag ha haft 21,5 ledamöter, eller i alla fall 21. Då fick vi genom Perssons försorg bara 19 för denna period och 18 för nästa. Det rättas nu till vilket jag är stolt över. Det har nämligen som sagt inte varit särskilt självklart.

Nu ska detta firas med en arbetslunch med medarbetare och sedan vidtar lite möten och träffar innan färden går hem till Stockholm, om dimmorna i Bryssel tillåter. Skrivet i all hast,

Hälsningar,

Gunnar