Frihet och demokrati

Det är i friheten och demokratin som mänsklig civilisation och utveckling formas. Det är i fria samhällen som välfärd, mångfald och den enskildes tankar kan utvecklas och formas. Det finns ingenstans där övergrepp mot människors fri- och rättigheter kan ursäktas. De är varje människas lika rätt oavsett var man är född eller lever.

Det är ingen tillfällighet att det är där frihet och marknadsekonomi lagt grunden för utvecklingen som välstånd har skapats. Det finns långsiktigt inget stabilt samhälle utan att de enskilda människorna har rätten och friheten på sin sida. Det finns inget syfte och mål med ett mänskligt samhälle viktigare än att upprätthålla den enskilda människans värdighet och värna möjligheten för henne att utvecklas.

Det var när friheten kom till östra Europa som välstånd och moral kunde växa med den kraft som enskilda människor i ett öppet samhälle kan skapa.

För mig har kraven på frihet och demokrati i Central- och Östeuropa varit en grundläggande fråga för mitt politiska engagemang. I Mellersta Östern ser vi konflikten mellan demokratins värden och diktaturens brutalitet. Kina är inte bara en av världens största ekonomier utan också dess mäktigaste diktatur. I Europas grannskap ser vi både i öster och i syd att demokratins krafter motverkas av den gamla tidens strukturer. Demokratin är aldrig säker. Men den är alltid en förutsättning för frihet och fred.