Hoppa till innehåll

Friare jordbruk ger fattiga mer och billigare livsmedel – anförande i plenumdebatt

Läs dem i sin helhet nedan:

Friare jordbruk och fri handel

– Herr talman! Den livsmedelskris som vi nu ser riskerar att föra mänskligheten tillbaka ett decennium när det gäller kampen mot fattigdom och att skapa instabilitet och mänskligt elände i stora delar av världen.

Jag tror att det är viktigt att slå fast detta och att också konstatera att vi inom jordbruksområdet inte har sett samma snabba utveckling som inom de delar av världsekonomin som har globaliserats. Vad vi ser är ett misslyckande för de reglerade jordbruksmarknaderna, bristen på öppen handel och regleringar som hindrar jordbrukare att använda våra arealer. Det är klart att vi, om vi vill, också kan bestämma oss för att åtgärda många av de svåra problem som vi i dag kämpar mot. Ett större användande av de möjliga arealerna på jordens yta är bra i kampen för ett bättre klimat.

Mer odlade produkter bidrar både till biobränslen och till livsmedel. Men det är samtidigt också en möjlighet att öppna upp för ekonomisk utveckling i tredje världen. Det ger samtidigt oss i Europa möjlighet att öppna upp för en mer dynamisk och öppen jordbrukssektor.

Men lösningen på dessa problem ligger inte i fler regleringar och fler subventioner. Det ligger i stället i en större öppenhet för Europas jordbrukare och jordbrukare världen över att producera de livsmedel och de bränslen av bioslag som världen behöver. Det är ett friare jordbruk, friare jordbrukare och en fri handel.

Kan vi lyckas uppnå detta kan vi också få bättre fart på de internationella Dohaförhandlingarna, frihandelsförhandlingarna, och samtidigt göra en insats för ett bättre klimat och en bättre värld.