Hoppa till innehåll

Fria skolvalet bryter segration

Den svenska journalistkåren har som en generell linje att misstro privata alternativ och valfrihet. Dagens Nyheters kampanj mot den privata äldreomsorgen i form av Koppargården och Carema ledde till att en verksamhet som fått en högre kvalitet från att ha varit i kommunal regi återfördes till kommunal regi och fick en sämre utveckling, med ett flertal anmärkningar därefter https://mitti.se/nyheter/koppargarden-far-kritik/.

Då blev det faktum att man vägde blöjor för de äldre genom okunskap och vilja att svartmåla en symbol för snål och profithungrig äldreomsorg när det i själva verket är en viktig rutin att det ska göras.

DN lät bli att rätta trots att man kunde konstatera att ett år efter att äldreboendet återkommunaliserats hade de äldre fått en sämre omsorg, tack vare DN.

Nu driver man i likhet med så många andra kampanjer mot fria skolvalet, och hävdar i DN att det gett en växande social segregation när i själva verket den svenska segregationen, och den som återfinns i skolan, beror på en flyktinginvandring som till sin omfattning är väldigt mycket större än i något annat land i Europa. Den har lett till att fler elever har föräldrar med en låg utbildningsbakgrund och till skolor som har många domineras av barn till föräldrar som inte kan ge sina barn stöd.

Denna konsekvens vill DN skylla på det fria skolvalet. Till sitt stöd har man en rapport från den socialdemokratiska think-tanken Arena som konsekvent bekämpar friskolor eftersom de utmanar det kommunala monopol som socialdemokrater föredrar, oavsett det faktum att de skolor som lyckas sämst med att ge eleverna bättre kunskaper finns bland de kommunala.

Det fria skolvalet ger i själva verket elever och föräldrar en möjlighet att välja skolor som ställer krav och som ger sina elever bästa möjliga undervisning. Att den möjligheten finns kan man möjligtvis tycka är fel om man anser att det är bättre att ingen kan välja en bättre utbildning åt sina barn. Men det fria skolvalet bryter upp den sociala segregationens konsekvenser.

Det vore rimligare att man granskade de skolor som inte ställer krav på kunskaper, som inte ställer krav på eleverna och som låter oordning och låga resultat bestå. Det är dessa skolor som förstärker den sociala segregationens konsekvenser. Inte det fria skolvalet som visar att det går att genomföra bättre undervisning och ge elever bättre framtidsmöjligheter oavsett var man bor.

Det är tröttsamt att alltför många journalister inte kan frigöra sig från sina egna värderingar när de granskar svenska elevers skola och framtidsmöjligheter. Det stora hotet mot barn i Sverige är när de ges en dålig start i livet på grund av enskilda skolor som år efter år ger dåliga resultat och misslyckas med sitt uppdrag. Utan att någon ändrar på detta.