Hoppa till innehåll

Fred bygger på frihet och lag – Krönika i Norrköpings Tidningar

Det är oroliga tider. Den brittiska folkomröstningens ja till ett utträde ur EU försvagar Europa och Storbritannien i en tid då demokratier måste hålla samman och stå starka. Terrorismen slår rakt in mot det europeiska samhället. Syftet med terrorn är inte bara att döda så många som möjligt utan att skapa en rädsla som leder till de motsättningar extremister älskar att vara en del av.

Löpsedlarna efter Nice kom upp samtidigt som den militära kuppen i Turkiet var ett faktum för att nyheterna om denna överflyglades av den kupp som Erdogan nu valt att genomföra mot det turkiska samhället. I perspektivet av sönderfallet av nationalstaterna i Mellanöstern, Assads krig mot sitt eget folk och Isis fortsatta krigföring, mot människor i Mellanöstern, muslimer eller av varje annan tro, och mot människor i Europa av varje slag.

Samtidigt pågår det ryskledda kriget i Ukraina, och Putins strävanden att slå kilar i det europeiska samhället. Den ryska upprustningen fortsätter medan många svenska politiker grunnar på nya utspel kring föräldramånader och lärarledda lektioner. Och nu startar det republikanska konvent som ska slutgiltigt nominera Donald Trump till partiets presidentkandidat.

Det finns en gemensam nämnare i alla dessa skeenden. Den riktar sig mot fundamenten av det öppna och fria samhället och präglas av tron att det nationella och nationalistiska kan ersätta eller relativisera de värden som gjort det västerländska samhället till en civilisation präglad av framgång och utveckling, som gjort ett tidigare splittrat Europa starkt och som lett till öppna ekonomier och fri handel. När rättsstaten relativiseras, när fri handel ses som ett hinder för en nationalistisk politik och när makten ska gå före rätten förlorar människorna, välståndet och friheten. Det är allvarliga tider vi lever i, och allvaret ligger i att vi nu ser en utveckling där, som i den vecka som var, stegen går i fel riktning.

Man kan tycka det är kul att det så kallade EU får sig en känga för både existerande byråkrati och förment sådan. Boris Johnson, nu brittisk utrikesminister har fått mycket stöd för sina påhitt om EU-byråkrati och sitt förakt för utländska ledare. Men lögnerna och oförskämdheterna leder inte till att vare sig Storbritannien eller världen blir säkrare. I allvarliga tider hjälper inte skojare som muntrar upp med påhittade påståenden. Glädjen för stunden slutar i växande motsättningar.

Det gäller Trump som skojar, förvränger och odlar hat och motsättningar. Putin söker sitt folkliga stöd genom detta. Erdogan ser sin makt som ett sätt att upprätta det sanna turkiska, säger han. Terrorismen leder till att hot mot våra värderingar, där jakten på de skyldiga ersätts av kollektiv skuldbeläggning av de grupper som vi plötsligt känner rädsla inför, en rädsla som andra vill utnyttja. Relativiserar vi de värden och fundament för frihet och öppna samhällen riskerar vi ständigt nya steg där makt går före rätt, där kollektiv överordnas individ, där frihet och demokrati blir relativa begrepp.

I allvarliga tider måste vi se allvaret och med allvar stärka försvaret av de värden som gett oss välstånd, säkerhet och stabilitet. Vi gör det inte genom föreställningar om vare sig det unikt svenska eller det unikt något annat utan genom att slå vakt om överordnade värden som rättsstat, respekt, tolerans, marknadsekonomi, fri handel och individers rätt.

Det ställer krav på en stark rättsstat. I Sverige ska svensk lag gälla. Vi gör det genom att stärka vårt försvar för att minska utrymmet för var och en som vill underminera vår frihet, genom hot eller genom dolda aktioner, eller ytterst genom väpnat våld. Vi gör det genom att slå vakt om ett starkt Europa som gemensamt kan hävda dessa värden. Det kräver allvar. Tiden för lek och skoj med motsättningar är över. Land ska med lag byggas. Fred bygger på frihet och lag. Punkt slut.

http://www.nt.se/asikter/ledare/fred-bygger-pa-frihet-och-lag-om4220807.aspx