Hoppa till innehåll

Franska ordförandeskapet och uppgifterna

Så har det franska [BILD1]ordförandeskapet börjat. Bland annat är det rymden och den gemensamma rymdpolitiken som hägrar för Frankrike som ett stort projekt. BBC har en genomgång av de franska prioriteterna. Det finns inte så mycket med kring forskning, budgetöversyn eller förändring av jordbrukspolitiken. Ej heller finns det med målet att slutföra arbetet med telekomlagstiftningen och energimarknadslagstiftningen. Det är likväl frågor som fransmännen kommer att tvingas syssla med, av det skälet att det är ordförandeskapets ansvar.

Under dagen har vi förhandlat kring telekompaketet och de förslag som jag har lagt om den öppna tillgången till lokala nät som är en förutsättning för att vi ska få en öppnare konkurrens.

Ovanpå det fastställde EPP-ED gruppen sin hållning i gasmarknadsfrågan. Därmed står det klart att vi i plenum nästa vecka kommer att rösta igenom en position som skiljer sig från rådets genom att vara mer konkurrensinriktad och mer öppen för alla med lika spelregler. Det kommer tvinga rådet att rucka på sin position och vi kommer se till att det franska ordförandeskapet inleder dessa förhandlingar.

Under dagen lade jag också fast en av de slutliga positionerna när det gäller EPP-ED gruppens hållning i frågan om bilutsläpp. En av de frågor det handlar om är att bilar som är anpassade för alternativa bränslen ska kunna göra avdrag för detta när de samlade utsläppen räknas, under förutsättning att man kan påvisa att de också används för alternativa bränslen. Det är lätt att kontrollera och det skulle vara en stark fördel för Volvo och SAAB men också för en modern bilindustri som klarar koldioxidkraven. Det finns nu inget skäl att börja vackla på målet om att öka andelen biobränslen, inte minst eftersom det kan uppnås genom en marknadsledd utveckling utan subventioner men med en beskattning som tar hänsyn till CO2 utsläpp och motsvarande krav på bilindustrin. Det är faktiskt bara alternativ som leder till minskade utsläpp. Höjda skatter gör det inte i sig.

Och så hade vi glädjen att ha moderatkvinnornas styrelse på besök, med lite olika presentationer och en middagsdiskussion kring det ena och andra europeiska. Mycket trevligt och nyttigt med diskussion kring hur vi förankrar Europadebatten i den svenska politiken.