Hoppa till innehåll

Från Visby till Strasbourg

VisbyTillbaka i Europaparlamentet och Strasbourg efter några dagar i Visby. Här pågår också ständiga seminarier och mingel i form av utskottsmöten och gruppmöten. Många organisationer och lobbyister på plats för att föra fram sina idéer och tankar. Möjligtvis får man nog säga att det är mer arbete här och mer sommar där.

Men det som diskuteras i Visby och Sverige har ofta sin praktiska och politiska tillämpning här. I Visby diskuterade jag tillsammans med Eva Björling och företrädare för företagare och myndigheter som sysslar med exportfrågor hur svenska småföretag kan växa över gränserna.

En av mina utgångspunkter är att så snart som ett företag behöver vända sig till en myndighet för att få hjälp och stöd för att marknadsföra sig i EU är det ett tillkortakommande för våra ansträngningar att skapa en gemensam europeisk marknad. Den bör vara lika lättillgänglig som den nationella marknaden. En annan är att reglerna för frihandel måste utformas för att göra det så lätt som möjligt för fri handel, med så lite behov av statliga myndigheter som möjligt. Där har vi lång väg att gå.

För det första behöver vi få igenom en andra omgång av den inre marknaden men nu med fokus på de små företagen. Då blir den digitala inre marknaden strategisk som en spjutspets för att tvinga fram förändringar som tvingar fram regelförändringar som underlättar för hela den inre marknaden som sådan.

För det andra måste vi få till stånd en ny ansats för de globala frihandelsförhandlingarna. Det skulle kunna bli en stimulans till den globala ekonomin som behövs samtidigt när flera av de stora utvecklade ekonomierna kämpar med att minska sina budgetunderskott.

Men de ansträngningarna måste göras på gemensam europeisk nivå. Svensk politisk vilja måste komma till uttryck inom ramen för det europeiska samarbetet.

Den stora politiska utmaningen vi har är därför att se att det som i dag är europeisk politik är en del av svensk politik och svensk politik kräver en europeisk dimension. Det kräver mer än vad som ibland känns som en föreställning att EU är något utländskt som ligger långt bort.Det hjälper inte svenska företags möjligheter att exportera och växa. EU är i Visby liksom i Strasbourg.

Ibland känns det som att vi i svensk debatt glömmer bort att Europaparlamentet är ett av Sveriges två parlament och EU en plattform för beslut om Sveriges liksom andra länders utveckling. I dag besökte den nye tyska presidenten de tyska europaparlamentarikerna som en del av den tyska politikens process. Vi har inte riktigt kommit till motsvarande insikt i Sverige. Det skulle kunna vara värt en hel vecka i Visby att diskutera.