Från Stalin till Saakashvili

[BILD1]Dagen började för min del med en runda runt om i den morgondunkla staden Strasbourg, med pråmar i floden Illes, svanar som lugnt simmar omkring i dess vatten och de hundägare som är den moderna tidens stadsvakter, alltid på sina poster må det vara regn, dimma eller sol.

Första mötet var med Baltic Intergroup och med den brittiska Europaministern Geoffrey Hoon med diskussion om den nordliga strategin. Mitt bidrag tog fasta på den roll som den baltiska regionen har för att påverka Ryssland med alla de olika fredliga maktmedel EU har. Det gäller handel, konkurrensregler, energipolitik och krav på demokratiska institutioner.

[BILD2]Något senare, när detta skrives, lyssnar jag till den georgiske presidenten Mikhail Saakashvili som ledde den fredliga revolutionen mot demokrati i Georgien, när det gamla gardet försökte manipulera val genom att ställa in dem när det inte passade. Han berättar om den snabba omvandling av georgisk ekonomi och georgiskt rättsväsende som sedan dess har skett i det han kallar det äldsta Europa.

Men liksom i den baltiska regionen är Ryssland en maktfaktor som i Kaukasien ägnar sig åt betydligt mer hårdföra metoder. Det ställer krav på en europeisk politik som inte bara möter Ryssland i den baltiska regionen [BILD3]utan också i den kaukasiska. Den måste vara tydlig och konsekvent men samtidigt öppen för ett Ryssland som utvecklas i rätt riktning och som respekterar andra länders rätt. Det är inte mycket begärt men fundamentalt.

Från Georgien kom den Stalin som upprättade det sovjetiska skräckväldet och som deporterade 100 000-tals och åter 100-tals människor från de baltiska staterna och Polen. Det är en stor förändring när Georgien nu leds av en person som går i täten för en demokratisk och marknadsekonomisk revolution i sitt land och som talar i Europaparlamentet.