Hoppa till innehåll

Från snö i Skåne till snö i Stockholm

Just nu på väg till Stockholm från ett snötyngt Skåne efter att i går hållit i klubban när ny ordförande valdes för MUF. Erik Bengtzboe övertar ansvaret för ett ungdomsförbund som har visat att det inte med naturnödvändighet är så att man blir färre och färre. Så sades det för några år sedan som förklaring till sjunkande medlemssiffror i de politiska ungdomsförbunden. Så är det inte, det handlar om att skapa inte bara engagemang utan också en tydlighet om att det man gör inte bara är roligt, spännande utan också meningsfullt, och det har Eriks företrädare Niklas Wykman med många andra visat att man kan göra. Och så är det.

I mitt anförande pekade jag på att den förändring som vi i Sverige sett de senaste åren, liksom vi sett den än mer i världen, inte är ett uttryck för att världen nu har förändrat sig utan att den förändrar sig snabbare än vad den politiska debatten tar hänsyn till. Så mycket av den politiska debatten tar sin utgångspunkt i den gamla tidens referenser och utgångspunkter att försöken att beskriva det som är idag mer uttrycks som en förhållning till gårdagen än till dagens verklighet och den som blir i morgon.

Så diskuteras säkerhetspolitiken ofta utifrån att vi inte längre lever i det kalla kriget och den ekonomiska utvecklingen som den postindustriella. Men att det inte är som förr säger lite om hur det är. Än mindre om att Europa i dag är en del av en globaliserad ekonomi där omvärlden växer snabbare, där det inte längre finns något självklart ledarskap i forskning och utveckling, där länder med ett förakt för mänskliga fri- och rättigheter växer sig ekonomiskt och politiskt allt starkare och att vi även i dagens Europa ser länder som balanserar mellan demokrati och återgången till diktatur.

Insikten om att världen har förändrats räcker inte om den viktigaste insikten är att den fortsätter att förändras och att det är den förändringen vi ska förhålla oss till. Europa och Sverige måste göra mer än att reparera brister och tillkortakommanden från de senaste decennierna och mer för att möta den verklighet vi möter under de kommande 10 och 20 åren. Det är i det perspektivet vi måste utveckla forskning och företagande, skapa mer av rörlighet på kunskapssamhällets arbetsmarknad, öka attraktiviteten i vår egen ekonomi, utveckla kunskapsekonomin genom konkurrens och öppenhet med mycket mera.

Inte minst i ett Europa som under kommande decennium kommer vara fokuserat på att återställa stabiliteten i de statliga finanserna blir det avgörande att också kunna göra allt som krävs för att hantera de kommande decenniernas utmaningar, inte bara rätta till de senaste decenniernas försyndelser.

För min del kommer den kommande veckan att främst präglas av förhandlingsarbetet med Kroatien i form av att måndagen och tisdagen möts den gemensamma delegationen mellan Europaparlamentet och det kroatiska. Vi kommer gå igenom hur långt vi har kommit, vilka krav som nu måste ställas och hur vi ska kunna skynda på en process som är viktig för hela Balkans utveckling.

Ett antal möten kring radiospektrumfrågan ligger också på agendan, liksom finansmarknadsfrågor, alltifrån lagstiftning om derivathandel till möte med den svenska försäkringsbranschen och fortsatta diskussioner kring utgångspunkterna för långtidsbudgeten.

Bloggar: Mary X, Tokmoderaten.

Etiketter: