Från Sandhammaren till Bryssel via DN och Kina

[BILD1]Dagen började i Sandhammaren med ett morgondopp i ett strålande men inte alltför varmt hav. Vinden var heller inte det man hoppas på när man kliver upp ur vågorna. Men likväl en skön start på en vecka som blir den första för hösten i Bryssel och i parlamentet.

Sitter just nu på tåget från Ystad till Kastrup. Så ser denna del av Norden ut efter det att Olof Johansson förlorade brostriden.

DN debatt presenterar Gunilla Carlsson en ny inriktning för det svenska biståndet med en minskning av antalet biståndsländer från 70 till knappt 30, vilket bland annat innebär att Kina och Vietnam inte längre blir svenska biståndsländer. Det är en naturlig åtgärd med tanke på att dessa två länder dels tillhör de mest ekonomiskt snabbväxande, dels inte har problem med att kunna utveckla infrastruktur till grund för ekonomisk utveckling. De är däremot båda kommunistiska diktaturer som allt mer kommer att ställas inför medborgarnas krav på demokrati. Mot den bakgrunden finns det än mindre skäl än tidigare med ett bistånd som i länder som dessa i praktiken blir ett regimstöd.

Det är också naturligt att minska antalet mottagarländer, vi ger inte bistånd för vår egen skull, för att finnas på plats på så många ställen som möjligt, utan för att se till att hjälpen får effekt. Och många biståndsländer innebär också många biståndsgivare för varje land utan koordinering och utan tydliga krav på biståndsansatsen som sådan.

[BILD2]Helt naturligt reagerar många biståndsorganisationer som får mindre stöd när antalet biståndsländer minskar. Det är ett litet tecken på att biståndet ibland blir till ett intresse mer för biståndsgivarna och biståndsadministrationen än för de folk som biståndet riktar sig till. Effektmålet borde vara viktigare än 1%-målet.

Förra veckan bestod för min del av möten kring Europas konkurrenskraft, ekonomisk politik och behovet av vitalare finansiella marknader och strukturreformer. En presentation av min halvtidsrapport han jag med liksom lite annat. Under veckan som kommer blir det mindre morgondopp och mer morgonmöten.