Hoppa till innehåll

Från Haparanda till Ystad

[BILD1]En bra och fokuserad valrörelse, väl förberett regeringsalternativ och en väldig iver att byta regering. Det tror jag kommer bli slutorden om den moderata valrörelsen, förutom det allra viktigaste, att den ledde fram till målet, en ny regering. Och för Fredrik Reinfeldt gäller i allra högsta grad att detta är en välförtjänt valseger, både vad gäller alliansens framväxt slutspurtens debatter.

[BILD3]För Göran Perssons och socialdemokratins del gäller det motsatta. En brist på politik, oförmåga att fokusera på de viktiga frågorna och en innehållslöshet förenad med en yta som väljarna fått nog av.

För trettio år sedan bröts det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet. I dag bryts av allt att döma de senaste 12 årens socialdemokratiska maktinnehav. Men det blir inte bara en förlust av regeringsmakten utan också en förlust av den hegemoni som socialdemokraterna har haft över svensk politik.

[BILD2]För min del har kampanjen bland annat bestått av besök i Haparanda, och finska Kemi, kampanjaktiviter gentemot de svenska väljarna i Bryssel, en lång rad olika Stockholmsaktiviteter. Fredagen slutade i Ystad efter besök i Kristanstad och bland annat Högskolan. På lördagen torgmöte vid femte Höghuset på Sergels torg. I allt detta hade jag också förmånen att besöka den svenska kustkorvett som av allt att döma blir Sveriges bidrag till FN i Libanon.

Valvakan i kväll kommer ge anledning till många betraktelser. Vi kommer av allt att döma få se en historiskt svagare [BILD4]socialdemokrati än någonsin, utan någon politik att sätta emot och med ett inre sönderfall som kommer att präga vänsternsidan av svensk politik under lång tid.

Och blir det en borgerlig regering så kommer det innebära en ny agenda för både jobb, företagande, skola och trygghet på gator och torg och förhoppningsvis kommer energin räcka till för att ge Sverige en starkare roll i Europa, där så mycket av det svenska samhället formas.