Hoppa till innehåll

Från Bukarest och om inre marknaden

I dag åter från EPP-kongressen i Bukarest, en stad som är en påminnelse om en gången tids kommunistiska diktaturer. Och det är i sin tur en påminnelse om den viktiga funktion som utvidgningspolitiken innebär. Genom medlemskapsprocessen och genom medlemskapet har Rumänien inlemmats i ett ramverk som stärker rättsstat och demokrati. Det såg vi inte minst under den gångna sommaren då den sittande regeringen försökte kullkasta viktiga delar i rättssystemet och avsätta den valde presidenten.

Det hade kunnat vara en upptakt till en utveckling bort från demokratin men EU kunde värna demokratins gränser. Det kan hävdas att det överhuvudtaget inte borde kunnat ske i ett land i EU och att Rumänien borde ha utvecklats mer innan man 2007 blev medlem men medlemskapet i sig kom att bli en seger för demokratins krafter i Rumänien och i dag är man medlem.

Kongressen tog förutom beslut om en politisk plattform också beslut om en resolution om ökad tillväxt och en utvidgad inre marknad som den arbetsgrupp inom EPP som jag leder hade tagit fram. Det är ett sätt att lyfta upp de krav som den inre marknaden och behovet av tillväxt ställer, som mer övergripande och överordnade än andra politiska mål. Det gäller inte minst nu när den inre marknaden firar 20 år. Den har gett jobb och tillväxt som Europa annars hade förlorat. Därför måste reformarbetet fortsätta.

Och så är det, det finns ingen social trygghet och inga nya jobb om vi inte skärper konkurrenskraft och skapar mer tillväxt. Och det är bra att en så bred politisk rörelse som EPP har slagit fast det. Det är i sig en framgång.