Hoppa till innehåll

Frågorna Socialdemokraterna och Ulvskog måste svara på- Artikel SVT

  • av

Europa står fortfarande djupt i den kris som präglats av för stora underskott, för stora utgifter och för svag konkurrenskraft. Konsekvenserna har blivit höga räntor, växande räntekostnader som trängt undan viktiga välfärdsverksamheter och investeringar i nya jobb. Samtidigt som Europa och Europeiska Unionen står inför utmaningen att ta itu med de gemensamma utmaningar detta medför växer en kritisk hållning fram emot samarbetet runt om i Europa.

Det är ofta kopplat till nationalistiska eller främlingsfientliga rörelser, ibland till en populistisk misstro mot politik och överstatlighet och genomgående präglat av reaktioner mot ett EU som lägger sig i de frågor som människor själva eller medlemsstaterna bättre ska hantera. Ivern att detaljreglera människors och medlemsstaters verklighet tränger undan ansvarstagandet för de stora utmaningarna och de gemensamma reformer det kräver.

Under den gångna mandatperioden har de svenska socialdemokraterna allt mer kommit att acceptera detajlregleringarna från Bryssel samtidigt som de motsatt sig reformerna och istället förespråkat att de ekonomiska problemen kan lösas genom ännu mer ökade utgifter och större underskott. Den inre marknaden och den fria rörligheten har de svenska socialdemokraterna utmålat som ett problem snarare än en möjlighet.

Därför vill jag ställa följande frågor till socialdemokraternas toppkandidat Marita Ulvskog:

Kommer du fortsatt verka för att EU ska reglera  frågor som arbetstid, föräldraledighet, detaljer i energieffektivisering, svensk bolagslagstiftning och familjepolitik? Under den tid då du suttit i parlamentet har du gått från att vara kritisk till EU till advokat för reglering av medlemsstaternas egna politiska beslut.

Under den gångna mandatperioden har den socialdemokratiska delegationen i Europaparlamentet samtidigt röstat för, emot eller avstått när det gällt frågan om en större EU-budget. Kommer ni agera för att EU ska ha samma återhållsamhet med utgifter som medlemsstaterna eller kommer ni åter säga att det är snålhet som hämmar EU´s utveckling?

Frågan om EU –skatt kommer nu att utredas. När vi senaste röstade om denna fråga hade den socialdemokratiska delegationen tre olika uppfattningar. Någon var för, några emot och någon avstod. Vilken är er uppfattning om en EU-skatt?

När det gäller den fria rörligheten framställde du den som ett hot mot svensk arbetsmarknad i den förra valrörelsen. Kommer du liksom andra kandidater på er lista att arbeta mot den fria rörligheten inom EU?

Under de senaste åren har ni kritiserat de länder som har lyckats med sin ekonomiska politik medan ni hyllat den utgiftspolitik som lett in i underskotten och krisen. Kommer ni fortsätta ställa krav på ökade utgifter med större underskott som en lösning på den ekonomiska krisen?

Svaren handlar om ni väljer tillväxt eller ökade regleringar. Väljarna bör få besked så snart som möjligt.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är vice ordförande i EPP-gruppen i Europaparlamentet”