Hoppa till innehåll

Frågorna är många

Frågorna är många efter avskurna kablar, saboterade master, utslagna flygledningssystem och en icke fungerande biljettbokning. Tecknat mot en omvärld där flygplan störtar efter vad som misstänks vara terrorattentat och där samtidigt rysk aggression och hybridkrigföring pågår mot Ukraina och mot grannländer finns det skäl att ställa de allvarliga frågorna, innan man kommer med de självsäkra svaren, oavsett i vilken riktning de går.

Många av de enskilda incidenterna är av den omfattning att de tillhör det som då och då händer, utanför att vi alltid vet varför de då och då händer. Och det behöver inte vara osannolikt att de uppträder samtidigt.

Men varje enskild händelse förtjänar sin uppmärksamhet. För en tid sedan drabbades mobiltelefonin av stora problem i olika delar av landet. Radio och TV drabbas då och då av funktionsproblem.

I varje enskilt fall finns det anledning att ta fasta på sårbarheten i första hand och orsaken i andra. Det är nämligen oavsett vilka misstankar vi kan ha allvarligt när viktiga samhällssystem slås ut och förlorar sin funktion. Master bör inte enkelt kunna saboteras. Flygledning måste fungera. Bokningssystem måste ha en stabilitet som är tillfredsställande.

Det gäller även bankers system liksom järnvägens, det gäller våra TV- och radiosändningar och det gäller mobiltelefonin. Våra sjukhus måste ha en trygghet som kan stå emot både misstag, fel, sabotage och organiserad påverkan.

Därför är de händelser som nu skett varning nog. De system som våra samhällsfunktioner beror av måste fungera i det normala liksom när de utsätts för det onormala, de ska kunna stå emot enskilda människors felhantering och organiserad påverkan på vårt samhälle.

Och låt oss inte vara naiva. Tanken på att någon utifrån medvetet söker bidra till att destabilisera, varna eller prova vår säkerhet är inte mer osannolik än de skeenden som vi ser runt om i världen och som vi helst inte tror ska kunna inträffa. Från terrorattentat till det krig i ser i Ukraina, från organiserad rysk desinformation till undervattenskränkningar i svenska vatten.