Hoppa till innehåll

Frågetecken i kommissionen- Artikel VT

  • av

Nu sker de sista förhören i Europaparlamentet av de nominerade kommissionärerna till den nya kommissionen. Ja eller nej i sin helhet till det förslag som medlemsstaterna har nominerat och som den valde ordföranden för kommissionen Jean-Claude Juncker har föreslagit när det gäller fördelningen av ansvarsområden.

Mitt krav på de kandidater som nu förhörs i parlamentets olika utskott är att de har en bakgrund som gör att de kan agera oväldigt och oberoende, att de har en kompetens och förmåga att agera inom det område de ska svara för samt att de kan företräda hela Europa.

EU-kommissionen är inte och ska enligt min mening inte vara en regering. Den är den verkställande institutionen i en struktur där parlament och råd är lagstiftande och där domstolen prövar att beslut håller sig inom fördraget och dömer i frågor som gäller eventuella konflikter mot europeisk lag.

Det är därför inte deras politiska uppfattning som ska prövas. Det är medlemsstaternas rätt att utse de kommissionärer de vill nominera. Men det finns likväl politiska bekymmer.
Det är bl.a. den italienska kandidaten som är nominerad till utrikeskommissionär. Federica Mogherini har i sin tidigare verksamhet, bland annat som utrikesminister men också som företrädare för det italienska socialistpartiet visat en inställning till regimen Putin och dagens Ryssland som inte är förenlig med den politik som EU har och de krav som nu måste ställas på Ryssland.

Det är också den tidigare franske finansministern Pierre Moscovici som under sin tid som finansminister under president Hollande såg till att den franska regeringen inte följde stabilitetspakten och inte respekterade dess regelsystem. Att han som kommissionär ska ansvara för detta regelsystem och företräda eurozonen är problematiskt.

Till detta kommer frågor som ska klargöras att kandidaterna står fria från andra intressen, att man har ett förflutet som gör en trovärdig och att man respekterar det gemensamma europeiska ansvaret. Det finns en del sådana frågetecken som måste rätas ut.

Men med de självklara kraven att varje enskild kommissionär ska ha en kompetens och förmåga att agera oberoende för unionens bästa är det viktigt är att vi nu snabbt får en ny kommission på plats
En lång period av förhandlingar och ovisshet kan bara bidra till större osäkerhet om Europeiska Unionens förmåga att vara en stark företrädare för sina medlemmar, att vara en trovärdig partner och vår förmåga till de beslut som ger fortsatt ekonomisk återhämtning.

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet