Hoppa till innehåll

Fråga inte hur i morgon utan vad i dag

I utskottsdialog med ekonomikkommissionären Olli Rehn. Många frågor från ledamöter handlar om man inte kan jämföra den ekonomiska situationen på ett trevligare sätt så att problemen blir mindre samtidigt som kraven på gemensamma beslut framställs som att lösningen på krisen ligger i formerna för beslutsfattandet snarare än på besluten.

Kommissionens länderrekommendationer visar på problemen med att utforma en ekonomisk politik på europeisk nivå, inte bara för att besluten blir fel om man tror det är så enkelt att man kan framställa den ekonomiska situationen på ett bättre sätt men också för att problemens natur lätt framstår som mer statistiska fenomen än strukturella när man betraktar dem på avstånd.

Men kommissionen beskriver de problem som finns, låt vara att man av politiska skäl tonar ner de större och framhäver de problem som de stabila ekonomierna har, och det är bara att genomföra policyrekomendationerna. Det blir inte bättre att Bryssel bestämmer vad Frankrike, Italien eller Sverige ska göra om det är så att vi vet vad som behöver göras. Då är det bara att göra det.

Men problemet är att kommissionen präglas av samma problem som många regeringar, nämligen en bristande bild av problemen och politiska problem med att föreslå det som behöver göras. Det är därför man istället har fokuserat på finansiell transaktionsskatt och Eurobonds, som inte löder dagens problem och heller inte morgondagens men som passar bra i den politiska debatten.

Fråga inte hur vi ska fatta beslut i morgon utan vilka beslut du ska fatta i dag. (Hökmarks lag).