Hoppa till innehåll

Fortsätter kyrkan kampanjen mot Israel

Fortsätter Svenska Kyrkan sin kampanj mot Israel med krav på bojkott? Den frågan har fått ytterligare allvar genom att den iranske presidenten på nytt har upprepat sin och Irans avsikt att utplåna en av FN´s medlemsnationer. När Iran hotar att eliminera Israel handlar det inte om tomma ord. Den som vill delta i debatten om fred i Mellersta Östern måste förhålla sig till det faktum att det finns regimer som vill utplåna en demokrati i denna del av världen.

Under mycket lång tid har Iran utvecklat ett vapensystem med medeldistansmissiler med syfte att nå Israel. När man för två år sedan demonstrerade den senaste modellen i denna serie, Shahab III skedde det under sloganen ”utplåna Israel”. De terroraktiviteter med självmordsbombare som med jämna mellanrum mördar israeler finansieras av Iran via terrororganisationen Hizbollah och sker i syftet att döda judar. Det iranska kärnkraftsprogrammet har under 18 år skett i hemlighet och i strid med internationella avtal. Det faktum att programmet lyder under det paramilitära revolutionsgardet antyder att det inte främst handlar om att erbjuda de iranska hushållen tillgång till billig elenergi.

Hoten om att utplåna Israel sker inte i ett isolerat sammanhang. Det är ett hot som riktar sig mot judar för att de är judar och mot en demokrati för att den är en demokrati. Det handlar inte om en engångsföreteelse utan om en långsiktig kampanj präglad av antisemitism vars motsvarighet Europa en gång kunde se i Tyskland under 1930-talet.

Antisemitismen som kommer till uttryck är inte isolerat till Iran utan präglar en stor del av regimerna och de politiska grupperna i Mellersta Östern. Den palestinska myndigheten har under lång tid producerat läroböcker med texter om hur judar är. En lång rad av TV-kanalerna i Mellersta Östern ägnar sig åt en antisemitism som för tankarna långt tillbaka till historiens värsta skamligheter. Det är slående och för mig besvärande hur tyst den svenska kyrkan är i denna fråga samtidigt som man ensidigt bedriver krav på blockad och bojkott av Israel.

Enligt Svenska Kyrkan är Mellersta Östernkonflikten israelernas fel. Ockupationen av Västbanken sätts inte in i sitt sammanhang av de hot som under årtionden har riktats mot Israel och behovet av att skydda de egna medborgarna. Jag tillhör dem som anser att det så kallade stängslet borde ha dragits på ett annat sätt, vilket också Israels högsta domstol har klargjort, men den som inte ser det hat mot Israel och judar som styr Mellersta Östernkonflikten väljer att se bort från det grundläggande hot som bland annat Iran så tydligt utrycker.

För en vecka sedan uttalade Irans president på nytt att Israel bör utplånas. Det ledde denna gång till kraftiga reaktioner världen över. Men tittar man på den svenska kyrkans hemsida finner man inget avståndstagande där. Om man söker på Iran finner man 36 träffar, som överlag handlar om behovet av en dialog mellan kristna och muslimer och vikten av en ökad förståelse eller viktig katastrofhjälp.

Söker man däremot på Israel finner man däremot 800 träffar som inte, vilket man kunde tro, handlar om bibliska berättelser eller religiös dialog utan framförallt om den svenska kyrkans kampanj mot Israel, bland annat genom den så kallade Hoppkampanjen där man uppmanar svenska folket att bojkotta Israel på olika sätt. Där finner man också en beskrivning av de judar som efter andra världskriget tog sig till Palestina som ”illegala immigranter”, ett språkbruk som mig veterligt kyrkan inte använder om flyktingar i Sverige men uppenbarligen om dem som flydde ur Europas koncentrationsläger. Som medlem i Svenska Kyrkan finner jag detta beklämmande.

Är det verkligen Svenska Kyrkans politiska uppfattning att det är den lilla demokratin och inte den stora diktaturen som är hotet mot freden i Mellersta Östern? Är det Israel som, oavsett vad man tycker om dess regerings politik, hotar människovärde och demokrati i en region där Iran hotar att utplåna ett folk för att de är judar och ett land för att det är en demokrati?

Svenska Kyrkan borde ge ett bättre svar än man kan finna på dess hemsida.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande i Samfundet Sverige – Israel och ledamot av Europaparlamentet