Hoppa till innehåll

Fortsatta regelförenklingar nödvändiga för företagen

Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet, efter att han som EPP-ED gruppens rapportör i ekonomiska utskottet lämnat in en rad ändringsförslag till rapporten om bättre lagstiftning för företag.

– Om vi på allvar ska kunna fortsätta ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat i Europa, är det brådskande med kraftfulla åtgärder för att minska den onödiga byråkratin. Europas framtida tillväxt är beroende av de små- och medelstora företagen. Företag som i dagsläget får ägna alldeles för mycket tid åt onödigt komplicerat pappersarbete.

– Än är det fyra år kvar till 2012, jag är övertygad om att vi fortfarande kan nå de högt ställda målen, men det förutsätter att kommissionen nu verkligen tar uppgiften på allvar och lägger in en högre växel, avslutar Hökmark.

Gunnar Hökmarks ändringsförslag innefattar bland annat krav på att större ansträngningar görs från kommissionens sida för att ta bort EU-lagstiftning som kan värka hämmande på tillväxten och begränsande på innovationsklimatet.

Läs ändringsförslagen i sin helhet nedan:

1. Supports the Commission’s aim to improve the quality of legislation and to reduce the legislative burden, including abolishing unnecessary EU legislation that hampers growth and inhibits innovation, stresses that even greater efforts are required in a number of areas to ensure that the maximum economic benefit is derived from internal market legislation;

2a. Stresses the need for cost-benefit analyses that reflect the regulatory cost structures when directives are implemented by way of national legislation and change the regulatory framework within which companies and individuals operate;

4. Deplores Member States’ practice of ’gold plating’ and calls upon the Commission to investigate what further measures might be taken to prevent it, including the introduction of a right of direct action for citizens; calls for ’follow-up impact assessments’ analysing how decisions are in fact implemented in Member States and at local level; supports the increased appropriate use of regulations;

5. Encourages the Commission to investigate alternatives to legislation that could improve the functioning of the internal market and ensure regulatory and supervisory convergence, including self regulation and the mutual recognition of national rules, the implementation of best practices and exchanges of information between Member States.

6. Calls upon the Commission to present its achievements annually as regards reducing the administrative burden with 25% until 2012, as well as further efforts to achieve this decided goal;

7. Recalls the importance of the judicious use of ’sunset clauses’ in ensuring that legislation remains pertinent;

8. Underlines that further efforts of simplification is also required in the Commission’s interaction with citizens e.g. in the areas of procurement, financial services, research programmes, State aid rules and grant applications.